09mai

Hvorfor ledertrening fungerer

Du har sikkert vært med på endel ledertreninger tidligere og om du tenker etter – hva var det som gjorde at nettopp det du husker best er det som funket mest?

Det er sikkert en rekke årsaker til dette men vil tro at det handler om at det var:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

Er det virkelig så enkelt? Nei – enkelt er sjeldent koblet til forbedringsprosesser – dessverre.

Prosess kjennetegn

Våre prosesser kjennetegnes av:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

I tillegg har vi etablerte treningsprinsipper:

5 treningsprinsipper

 1. Tid og refleksjon er nødvendig forutsetning for all utvikling.
 2. Den enkelte leder utarbeider sin egen utviklingsplan (Basert på 360 vurdering).
 3. Deltakerne vil få tilbakemelding og måling med jevne mellomrom.
 4. Utvikling av  ferdigheter innen ledelse må vises i konkrete handlinger.
 5. Deltakernes overordnede leder må engasjere seg i programmet for å oppnå gode resultater.

Digitalt trenings system

Improve er utviklet siste 30 år basert på Microsoft teknologi og har vært bærebjelken i alle utviklingsprosesser vi har gjennomført. Deltakerne vil få en skreddersydd utviklingsplan som digitalt gjennomføres, måles og implementeres.

Forbedringstiltakene er allerede utviklet og testet og på en enkel måte er disse tilgjengelige i vårt treningssystem.

Digital loggføring av tid og performance via vår treningsdagbok ivaretar kontinuitet, refleksjon og mestring.

Lederutviklingsprogram

 • Individuell lederutvikling.
 • Teamutvikling av ledergruppen.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Mål. Strategi. Visjon. Verdier.
 • Målstyring og prestasjons ledelse.
 • Salgsledelse.
 • Serviceledelse.
 • Train The Trainer program for Ledere.

Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi kan utvikle dine ledere!

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155

09mai

De små skritt mot forbedring

 • Hva kjennetegner tankesettet til de som lykkes?
 • Hva kjennetegner handlingene til de som lykkes?

Noen kjennetegn..

De jobber med kontinuerlig utvikling og forbedring.

De har et mentalt tankesett som overgår de fleste.

Men du trenger ikke være verdens # 1 til å dra dette opp til et høyere nivå.

Det handler om de små skritt mot forbedringer.

I forhold til ditt ståsted.

Det handler om å ha en systematisk plan.

Med realistiske mål.

Med konkrete oppgaver.

Med noen som kjenner til dine mål og som støtter deg.

Et system som hjelper deg med å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp dine aktiviteter.

For med disse punktene over – vil du lykkes enklere og raskere.

Federer har sikkert et slikt apparat og system rundt seg.

Men du er ikke Roger Federer – du er deg selv.

Det handler om valg, retning, system og motivasjon.

Det starter med rett tanker, positiv mental innstilling, og kanskje enda sterkere positiv mental visualisering; din evne til å se for deg hvordan du ser ut og hvordan du føler deg når du har nådd ditt mål.

Uansett hva du måtte tenke når du leser dette vi skriver her så har det fenget en interesse hos deg.

Det er dette som har drevet oss i 33 år og vi drives fortsatt av å finne nøkkelen til det som driver positive prestasjoner og det starter med de små skrittene:).

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155