05aug

Hvordan sikre lederutvikling?

Sikring av lederutvikling er kritisk for å sikre bærekraftig vekst og suksess. Når bedriften vokser raskt, må lederne være godt forberedt på å møte de utfordringene som følger med ekspansjonen. Her er noen tiltak for å sikre målbar lederutvikling:

 • Identifisere lederpotensial: Identifiser tidlig ansatte med potensial til å bli fremtidige ledere. Vurder ikke bare faglige ferdigheter, men også lederegenskaper som motivasjon, kommunikasjon, teamarbeid og problemløsning. En utfordring vi ofte ser er at gründer og ideskaperen blir for lenge øverste leder i selskapet. Slipp andre til før det er for sent.
 • Utviklingsplaner: Lag individuelle utviklingsplaner for dagens og potensielle nye ledere, tilpasset deres unike styrker og utviklingsområder. Disse planene bør inkludere trening og kurs i lederrollen, workshops, mentoring, og andre læringsmuligheter. Noen er gode på å sikre økonomisk styring, andre er gode på utvikling av team, andre er gode på salg og markedsføring. Sist men ikke minst viktig,  hvor gode er dere til å spille hverandre gode og respektere ulikhet?
 • Mentorprogrammer: Etablér mentorprogrammer hvor erfarne ledere gir veiledning og rådgivning til yngre talenter. Dette bidrar til kunnskapsoverføring, økt engasjement, og skaper sterke bånd mellom ansatte. Vi har en rekke mentorer i vår plattform som kan støtte deg i den videre skaleringsprosessen.
 • Lederutviklingsprogrammer: Invester i spesialiserte lederutviklingsprogrammer som fokuserer på ledelsesmessige ferdigheter som strategisk tenkning, beslutningstaking, konflikthåndtering og teamledelse, tilpasset din virksomhet og konkurransesituasjon.
 • Ekstern trening og sertifiseringer: Oppmuntre ledere til å delta på eksterne treningsprogrammer og oppnå relevante sertifiseringer innenfor deres felt. Dette utvider deres kompetansebase og gir dem tilgang til beste praksis fra bransjen.
 • Cross-funksjonell opplæring: Gi lederne muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger, selv om dere kanskje bare er 8-15 ansatte og la de få innsikt i ulike aspekter av virksomheten. Dette gir en helhetlig forståelse av virksomheten og fremmer samarbeid.
 • Feedback og evaluering: Gjennomfør jevnlige evalueringer og tilbakemeldingssamtaler med lederne for å identifisere styrker og forbedringsområder. Bruk tilbakemeldingen til å tilpasse utviklingsplaner og treningstiltak. Vårt Performance management system sikrer en målbar utviklingsprosess!
 • Ledergruppemøter: Organiser jevnlige ledergruppemøter hvor ledere kan dele erfaringer, diskutere utfordringer og samarbeide om strategiske initiativer. Dette fremmer en felles forståelse av virksomhetens mål og retning. Vår digitale plattform har bl.a. Leder-Forum der ledere møter andre ledere for relasjonsbygging og kompetanseutvikling.
 • Støttende ledelseskultur: Skap en støttende og inkluderende ledelseskultur hvor lederne oppmuntrer til åpen kommunikasjon, dele kunnskap og tilby hjelp til hverandre.
 • Tilrettelegg for personlig utvikling: Oppmuntre lederne til å forfølge sine personlige karrieremål og interesser. Dette kan bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement.

Husk at lederutvikling er en pågående prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og investering. Ved å investere tid og ressurser i å utvikle talentfulle ledere, vil Scaleupen kunne styrke organisasjonen din slik at du sikrer langsiktig suksess til glede for deg og dere som gründere, eiere og styre.

Improve Performance International AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups. samt større virksomheter internasjonalt. Vi har utviklet en digital plattform som gir dere tilgang til kapital og målbar kompetanse utvikling. Gründeren bak selskapet har i 33 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst.

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improve.no

Web: https://improveperformance.no/

09mai

Hvorfor ledertrening fungerer

Du har sikkert vært med på endel ledertreninger tidligere og om du tenker etter – hva var det som gjorde at nettopp det du husker best er det som funket mest?

Det er sikkert en rekke årsaker til dette men vil tro at det handler om at det var:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

Er det virkelig så enkelt? Nei – enkelt er sjeldent koblet til forbedringsprosesser – dessverre.

Prosess kjennetegn

Våre prosesser kjennetegnes av:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

I tillegg har vi etablerte treningsprinsipper:

5 treningsprinsipper

 1. Tid og refleksjon er nødvendig forutsetning for all utvikling.
 2. Den enkelte leder utarbeider sin egen utviklingsplan (Basert på 360 vurdering).
 3. Deltakerne vil få tilbakemelding og måling med jevne mellomrom.
 4. Utvikling av  ferdigheter innen ledelse må vises i konkrete handlinger.
 5. Deltakernes overordnede leder må engasjere seg i programmet for å oppnå gode resultater.

Digitalt trenings system

Improve er utviklet siste 30 år basert på Microsoft teknologi og har vært bærebjelken i alle utviklingsprosesser vi har gjennomført. Deltakerne vil få en skreddersydd utviklingsplan som digitalt gjennomføres, måles og implementeres.

Forbedringstiltakene er allerede utviklet og testet og på en enkel måte er disse tilgjengelige i vårt treningssystem.

Digital loggføring av tid og performance via vår treningsdagbok ivaretar kontinuitet, refleksjon og mestring.

Lederutviklingsprogram

 • Individuell lederutvikling.
 • Teamutvikling av ledergruppen.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Mål. Strategi. Visjon. Verdier.
 • Målstyring og prestasjons ledelse.
 • Salgsledelse.
 • Serviceledelse.
 • Train The Trainer program for Ledere.

Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi kan utvikle dine ledere!

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155

09mai

De små skritt mot forbedring

 • Hva kjennetegner tankesettet til de som lykkes?
 • Hva kjennetegner handlingene til de som lykkes?

Noen kjennetegn..

De jobber med kontinuerlig utvikling og forbedring.

De har et mentalt tankesett som overgår de fleste.

Men du trenger ikke være verdens # 1 til å dra dette opp til et høyere nivå.

Det handler om de små skritt mot forbedringer.

I forhold til ditt ståsted.

Det handler om å ha en systematisk plan.

Med realistiske mål.

Med konkrete oppgaver.

Med noen som kjenner til dine mål og som støtter deg.

Et system som hjelper deg med å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp dine aktiviteter.

For med disse punktene over – vil du lykkes enklere og raskere.

Federer har sikkert et slikt apparat og system rundt seg.

Men du er ikke Roger Federer – du er deg selv.

Det handler om valg, retning, system og motivasjon.

Det starter med rett tanker, positiv mental innstilling, og kanskje enda sterkere positiv mental visualisering; din evne til å se for deg hvordan du ser ut og hvordan du føler deg når du har nådd ditt mål.

Uansett hva du måtte tenke når du leser dette vi skriver her så har det fenget en interesse hos deg.

Det er dette som har drevet oss i 33 år og vi drives fortsatt av å finne nøkkelen til det som driver positive prestasjoner og det starter med de små skrittene:).

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155