Nettside Improve Performance International AS

«Vi sikrer vekst for ambisiøse virksomheter».

Vi søker etter mentorer, rådgivere og større konsulentselskaper som har betydelig erfaring og kompetanse rettet mot å støtte samt utvikle Startups og/eller Scaleups og som ønsker en dedikert rolle som Assosiert Partner eller Assosiert Leverandør inn mot vår gruppe.

Søknadsfristen er “åpen” og vi tar inn fortløpende intervjuer.

Om du har personer i ditt nettverk som du mener passer til det vi søker etter setter vi stor pris på om du kan videresende linken!

Utfordringen:

 • 80% av oppstartsselskaper er statistisk sett dessverre borte ila 5 år. Dette koster mye for den enkelte gründer, medarbeidere og samfunnet. Skal Norge få flere oppstart- og vekstselskaper, må vi ha et økosystem der næringsliv, gründere og finansierings-miljøer samarbeider godt med myndigheter, utdannings- og forskningsmiljøer.
 • Tilsvarende sliter de fleste mellomstore og store selskaper å implementere endringer og behovet for en systematikk for å sikre dette er noe vi har utviklet g implementert i 30 år!
 • Vi har utviklet en digital plattform som tilbyr en “Platform as a Service” (PaaS) som er en plattformbasert skytjeneste som lar brukerne få tilgang på tjenester knyttet til kompetanse og kapital gjennom tilknyttede partnere som arbeider som Coacher, mentorer, rådgivere etc.
 • I tillegg tilbyr plattformen en Software as a Service (SaaS) tjeneste som bruker teknologi til å nå mål og strategier og som fungerer som et system for målstyring og oppfølging fra sertifiserte konsulenter. Dette Softwaret er utviklet siste 30 år gjennom konsulentselskapet ResultatPartner AS som er en Assosiert Partner i plattformen.

Vi er overbevist om at kombinasjonen av PaaS, SaaS og et riktig utvalg av Partnere vil sikre at flere lykkes i tiden fremover.

Det er dette du inviteres til å være med på!

Målsetting/Ambisjon:

 • Vi vil sette den nye standarden for å sikre vekst.

Kort om det vi søker:

 • Som Assosiert Partner inviteres du inn i for å jobbe tett ut mot markedet som er Norge, Skandinavia, Europa eller USA. Nettverk og erfaring inn mot disse landene er viktig.
 • Vi tror på samhandling og kollektiv innsats for å nå felles mål. Med andre ord vi forventer du er en teamspiller, er villig til å dele av din erfaring, kompetanse og nettverk.
 • Resultater skapes gjennom proaktivt salgs- og markedsarbeid og du må både ha solid erfaring samt trives i å gjennomføre “cold calls” samtidig være god på å skape verdi for eksisterende kunder.
 • Vi søker etter erfarne mentorer/rådgivere/coacher som driver egen næring eller som vil jobbe som assosiert partner eller leverandør via eget selskap.
 • Oppdragsmengden vil variere i fht. type behov og omfang etterhvert som portalen opparbeider seg medlemmer.
 • Det utarbeides en avtale mellom oss som regulerer samarbeidet.
 • Som mentor er ditt viktigste bidrag å hjelpe Startups eller Scaleups selskaper å lykkes med både drift, utvikling, kompetanse, kapital og rekruttering.

Faglig bakgrunn:

Vi ser for oss at du har følgende faglige bakgrunn:

 • Høyere utdanning.
 • Gjerne sertifisering innen ulike Coaching metoder som DNCF, NLP, TCI, ICF o.l.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på Norsk og Engelsk.
 • Minimum 5 års konsulent- og rådgiver erfaring.
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse.
 • Solid erfaring i å utvikle samt gjennomføre utviklingsprosesser av Startups/Scaleups selskaper med mål om å utvikle individ, team, organisasjonen i fht. deres ståsted og ambisjonsnivå.
 • Dersom din bakgrunn er knyttet opp mot investorer og kapital innhenting; vennligst beskriv din bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du har følgende personlige egenskaper:

 • Høy personlig integritet til selskapets mål, verdier og etiske retningslinjer.
 • Høy kvalitet i planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging.
 • Kreativ, tydelig og visjonær.
 • Godt utbygd nettverk relevant for Startups og Scaleups.
 • En samlende mentor som utløser motivasjon og retning for utvikling.

Vi tilbyr:

 • En unik plattform som gjør det enklere, raskere og sikrere å utvikle Startups og Scaleups.
 • Økt inntjening via salg av tjenester, medlemskap, PaaS og SaaS lisenser, Kurs, Webinar, Forum med mer.
 • PaaS løsning: https://improvestartups.no/paas/
 • Egen markedsplass og profilering av deg og ditt selskap og som gjøres tilgjengelig via vår “booking-modul” for medlemmer.
 • Tilgang til et konsulent-nettverk som øker dine egne salgs muligheter.
 • Mulighet for å bli sertifisert på vår Modenhets Profil Analyse (MPA); en svært effektiv analyse av selskapets styrker og forbedringsområder som følges opp med en tilpasset utviklingsplan.

I tillegg vil en SaaS sertifisering gi deg tilgang til markedets mest effektive Performance Management & Training System som strukturerer, skalerer og øker din inntjening av din kompetanse. https://improvestartups.no/saas/

Utvelgelses prosess:

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Svar på Screening spørsmål.
  1. Fortell kort om hvem du er, din bakgrunn, kompetanse, erfaring og nettverk som er relevant i fht. å være en Assosiert Partner i Improve Startups?
  2. Hva er din motivasjon og erfaring med å jobbe med SMB og større virksomheter og hvilke resultater har du skapt?
  3. Hvilke mål og strategier ser du for deg ila. de første 6 måneder og hvordan vil du sikre disse?
  4. Hvordan vil du sikre salg og vår interne samhandling slik at vi jobber sammen mot felles mål?
  5. Hvilke forventninger har du til oss som organisasjon?
  6. Hvordan vil du bidra til at Improve får tilstrekkelig vekst?
  7. Hvilke utviklingsområder har du selv i fht. rollen?
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse – assosiert partner/leverandør.
 • Sjekk gjerne mer om pris for partnerskap her: https://improveperformance.no/assosiert-partner-pris/

Tagged as: Assosiert Leverandør, Assosiert Partner, Mentor, Scaleups, Startups

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.