Nettside Improve Performance International AS

«Vi sikrer vekst for ambisiøse virksomheter».

Head of Sales

Improve har virkelig blitt utviklet til å bli en unik digital plattform som vil sikre vekst for Startups, Scaleups og større virksomheter.

Vi har i 3 år utviklet plattformen, Improve startups, som har markedets eneste samhandlings plattform spesielt utviklet for startups, scaleups, klynger, næringshager, inkubatorer, virkemiddelapparate, Venture Capital og større B2B-selskap.

Løsningen er ferdig utviklet, i drift og klar til å tas i bruk.

Vi har også fått på plass et tyve-talls dyktige partnere og leverandører som gjør det enklere, raskere å sikre vekst.

Fokuset vårt for 2024-2025 er vekst i fht. selskapet, partnere, medlemmer, topp og bunnlinje.

Du må være motivert for å jobbe under 100 % prestasjonsbasert lønn – er du det?

En forpliktelse på 40 timer per uke i gjennomsnitt og nådde mål i bytte mot lønn + eierskap (sweat equity-program) i Improve Startups.

Som en oppstart gjør denne tilnærmingen oss i stand til å fortsette å gå videre uten unødig økonomisk risiko for de som blir med, men det betyr at du må ha andre midler for å få lønnen din til vi er finansiert.

Vil du være med på reisen – som Co-Founder?

Utdanning:

Gjerne høyere utdanning innen øk/adm., salg/markedsføring, HR., ledelse, virksomhetsstyring, pedagogikk og/eller spesialisering og sertifisering innen personlighets/adferds verktøy eks. MBTI, OPQ, 16PF …

Erfaring:

 • Betydelig leder- salgserfaring fra SaaS-løsninger mot Partnere i Norge/Internasjonalt.
 • Erfaring fra ledelse med suksessrik og dokumenterbar resultatforbedring.
 • Kan vise til ekstraordinære resultater og at du har vist at du har vært god over tid!
 • Besitter egne verktøy innen salgsledelse, salgstrening, salgsutvikling, partneroppfølging.
 • Inngående kjennskap til et eller flere utviklingsverktøy, gjerne sertifisert.
 • Inngående kjennskap til markedet/konkurransesituasjonen, trender innen Startups, Scaleups.
 • Bredt nettverk i ulike fagkretser relevant til bransjen.

Rolle – ansvar:

 • Omfatter totalansvaret for innfrielse av salgs- og resultatmål.
 • Du inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder.
 • Det vil bli gjennomført jevnlige ledermøter hvor vi kollektivt diskuterer vår felles fremtid.

Arbeidet består i å:

 • Utvikle og sikre et Partner nettverk (Inkubatorer. Akseleratorer. Hubber. Akademia. Investorer mm).
 • Innsalg via hubs/klynger/inkubatorer/næringshager/kommuner/akademia, større selskaper …
 • Bidra til å utvikle selskapet i henhold til vedtatte forretningsmål.
 • Sette, følge opp samt sikre selskapets resultat- og måloppnåelse.
 • Gjennomføre og følge opp interne og eksterne salgs møter.
 • Rekruttere, Coache og motivere medarbeidere samt partnere.
 • Planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prestasjoner.
 • Sikre salg til definert målgruppe.

Personlige egenskaper:

 • God til å drive igjennom forbedringsprosesser i organisasjoner.
 • Utpreget relasjonsbygger som vinner mennesker og vedlikeholder relasjoner.
 • Høy grad av gjennomføringsevne og beslutningskraft.
 • Sterkt opptatt av og god til å motivere andre.
 • Egen drive til å skape målbare resultater.
 • God på å målstyre prosesser og prestasjoner og å omgjøre disse til praktiske tiltak.
 • Positiv miljøskaper som skaper glød og oppmuntring til kollegaer og kunder.
 • Kreativ, innovativ og lærelysten.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt operativt og glødende miljø!
 • Et team som lever som de lærer andre.
 • Spennende utviklingsprosess for deg selv og selskapet
 • Resultatbasert avlønning – Partnerskap i hht. egen avtale.

SØKNADSFRIST: Snarest

Søk på stillingen via ‘APPLY”

Spørsmål:

 1. Fortell oss kort om din bakgrunn og erfaring samt oppnådde resultater som er relevant for stillingen.
 2. Hvordan vil du sikre at vi når vår ambisjon om å sette en ny internasjonal standard for å sikre at flere Startups og Scaleups lykkes? Lag en mål og strategiplan for SaaS-Partner Salg og utvikling.
 3. Hva har vi oppnådd i et 3-5 års perspektiv og hvordan?
 4. Hva er din motivasjon for å søke stillingen?

Utvelgelses prosess:

Søknadsfrist: Snarest

Her følger kortfattet vår utvelgelses prosess:

 • Søk på stillingen (Apply for job).
 • Last opp din CV med referanser.
 • Legg inn din motivasjon og forutsetninger for stillingen.
 • Vi evaluerer din søknad.
 • Innkalling til fysisk samtale/digitalt videomøte; gjensidig avklarings møte.
 • Utdypende samtaler/møter.
 • Referanse- og kompetanse sjekk.
 • Avtaleinngåelse.
 • Onboarding.

Link: 

Last ned vårt rekrutterings dokument her for mer informasjon: Rekrutteringsdokument Head of Sales

Tagged as: Daglig leder, Forretningsutvikling, Mål og Strategi, Scaleups, Startups

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.