Digital samhandling

PaaS = Plattform som tjeneste

Plattform som tjeneste – PaaS” er en plattformbasert skytjeneste som lar brukerne utvikle, kjøre og administrere applikasjoner uten kompleksiteten som kommer av å bygge og vedlikeholde infrastrukturen typisk assosiert med å utvikle og lansere en applikasjon.

Slik ble Improve Startups AS etablert høsten 2020 der vi ønsket å tilby den mest komplette plattformen for å knytte Startups til Kompetanse og Kapital gjennom et profesjonelt nettverk av ulike aktører.

Tilgangen på spennende oppstartsselskaper har aldri vært større og vi vil gjerne få bidra til at flere lykkes gjennom vår digitale løsning.

Løsningen kan brukes som:

 • internt system for å utvikle egen organisasjon samt 
 • eksternt i fht å utvikle kunder (Startups/Scaleups) og partnere/leverandører i Norge og utland.
 • forenkler utviklings- måling (resultat og effektmål i fht. SIVA/Innovasjon Norges akselerator-/inkubasjons programmer) og rapportering i fht disse.

Noen fordeler ved PaaS løsningen:

 • Relasjonsbygging.
 • Samhandling.
 • Læring og kompetanseutvikling.
 • Konsulent/Rådgiver/Investor-Pool.
 • Booking Modul.
 • Betalingsløsning.
 • Medlems-administrasjon.
 • Webinar modul.
 • Nyhets Feed.

Velg de funksjonene som passer dere

CHAT

Chat med ledere og medarbeidere i sanntid. Send meldinger i sanntid, sett opp digitale videomøte med Zoom integrasjon.

Kompetanse Profil

Etabler en kompetanse-profil / målplan på alle Startups og planlegg et skreddersydd utviklingsprogram som dere følger via Online Dashboard og Scorecard!

1 til 1 samtaler

Innkall til 1 til 1 samtaler og få orden på planleggings- og utviklings samtalene på en strukturert og målbar måte.

Coaching

Systematiser utvikling av mål via Coaching Dashboard for å ha kontroll på progresjon og resultater.

Målstyring

Systematisk målstyring og oppfølging av Startups ledere og team som sikrer fremgang, motivasjon, positive prestasjoner og resultater!

Samhandling

Sikre samhandling, kommunikasjon og kompetansedeling om bedriftens prosjekter og akselerator-program!

Bruker struktur

Bruker struktur fordelt på organisasjon/team/individ nivå samt rolle definering og avgrensning i hht. GDPR.

Investor

Inviter investorer og låneforbindelser. Sett mål, definer aktiviteter, følg opp og mål resultater via digitale møter.

LMS

Gjennomfør og planlegg digitale e-læringsmoduler med kunnskapstester og diplomer gjennom vårt integrerte Learning Management System.

Global portal

Inviter regionale kontorer i Norge og utland og skap samhandling på tvers av landegrensene.

Video

Ta opp dine digitale møter eller Coaching samtaler på video og del de med dine medarbeidere.

Vekstrapportering

Planlegg, gjennomfør, mål og følg opp nøkkeltall og prestasjoner og effektiviser rapportering til styre og eiere.

Trenings Bibliotek

Avansert trenings bibliotek for å systematisere kompetanse og kvalitetssikre treningsøvelser basert på Akselerator-programmer. (SaaS)

Trenings Dagbok

Digital Trenings Dagbok for effektiv loggføring og evaluering av treningsøvelser fordelt på den enkelte Startups og Scaleups. Dette sikrer god Coaching og fokus. (SaaS)

Påminnelser

Den enkelte Startups og Scaleups deltaker vil motta SMS / E-Post påminnelser i fht. avtalte treningsøkter i hht. dager og tid. Loggføring og dokumentering av hvor mye tid som er brukt.

Jobb modul

Utlys stillinger, søk etter kandidater, gjennomfør digitale intervjuer. Som kandidat; søk på stillinger, last opp CV.

Forbedrings Plan

Digital plan for å definere fokusområder, mål, tiltak, milepæler for å evaluere prestasjoner og resultater.

Dokument struktur

Last opp dokumenter, strukturer i mapper, last opp bilder, video, send epost; et sted.

Grupper og Forum

Etabler åpne/lukkede grupper/forum for å sikre samhandling, læring, beste praksis og kompetansedeling.

Webinar/Seminar

Invitere Startups og Scaleups til digitale webinarer eller fysiske seminarer og knytt nye relasjoner og kunnskap.

Nyhetsbrev

Del kunnskap og inspirasjon gjennom nyhetsbrev og blogs og hold Startups og Scaleups oppdatert på ny kunnskap gjennom portalen. Alle mail og dokumenter loggføres ett sted noe som sparer alle for tid og frustrasjoner.

Hva skjer videre etter bestilling

Dedikert server

Eget brand

Gjennom vår “White Label Løsning” vil vi tilby en lukket løsning, på egen dedikert server, med deres logo, farger og design, dog Trademark Improve nederst på siden. Når deres interne ansatte og eksterne medlemmer, partnere, leverandører besøker plattformen vil de se og oppleve selskapets identitet og branding.

99.9% oppetid garanti

Vår IT-leverandør garantere alle kunder 99.9% oppetid for virtuelle servere. Hos oss kan du være sikker på at du ikke mister kunder grunnet utilgjengelighet.

24/7 tilgang til backup

Backup kan tas manuelt via kontrollpanelet når du selv måtte ønske. Én backup av serveren er inkludert i tjenesten. Gjenopprett fra backup når du selv måtte ønske.

Vi tar ansvar for all IT-support slik at du kan konsentrere deg om andre ting:).

Setup Fee (Onetime)

Firma profil

Vi setter opp din firma profil herunder firmainformasjon, logo, tilpasser farger og design, bilder.

Person   profil

Vi setter opp Super-admin, admin brukere i hht. person opplysninger, kontakt informasjon, kompetanse-profil, bilde.

Booking

Vi setter opp en kombinasjon av Firma og Person Profil i vår booking modul, samt priser, produkt beskrivelser og bilder som illustrerer deres tjenester. Inntil 5 personer deretter i hht. avtale. 

On-Boarding

Prosess 1: Gjennomgang portalen

Vi avtaler tid for å gå igjennom portalen slik at dere får et visst førsteinntrykk av hvilke funksjoner og tjenester vi tilbyr til deres medlemmer.

Prosess 2: Firma Profil – Person Profil

Firmaprofil og Person Profil settes opp der målet er å sette opp selskapets profil samt respektive konsulenter under vår «Konsulent» side. Her vil våre samlede ressurser presenteres og ut fra oppgitte tjenester settes disse opp i portalens kompetanse-portal. Disse områdene blir deretter søkbare for deres medlemmer. Vi benytter en strukturert mal for dette arbeidet der vi ber dere om å legge inn deres informasjon.

Prosess 3: Booking

Firma- og person profilens kompetanse og tjenester settes opp i løsningens booking-modul der deres medlemmer enkelt kan kan søke etter, bekrefte samt finne konsulenter som matcher deres behov. Videre vil medlemmet legge inn når de er ledige for et møte og systemet søker etter neste tilgjengelige tid for konsulent. Konsulent må per i dag oppdatere egen kalender manuelt, men målet er å få integrasjon til Google og MS Outlook slik at kalenderen til enhver tid oppdateres automatisk. Dersom tjenesten er betalbar vil betaling fra medlemmet foretas før selve møtet og transaksjonen styres av deres selskap som deretter vil utbetale andel av kjøpesummen tilbake til konsulenten etter nærmere avtale.

Prosess 4: Markedsføring Sosiale Medier

Etter nærmere struktur og avtale profilerer vi samarbeidet på utvalgte sosiale medier som LinkedIn, Twitter, Facebook. Vi sender en ferdig mal for dette «Sosiale Medier Struktur» som vi bruker som mal fremover. Denne kan vi med fordel deles via Google Drive for sanntids oppdatering.

Prosess 5: Webinar og Forum Struktur

For å definere aktuelle temaer som dere kan gjennomføre i et Webinar vil dere få tilsendt et dokument som strukturerer hvilke type Webinar og forum dere skal holde fremover. Dette vil være en del av opplæringsprosessen hvordan dere setter opp og gjennomfører slike Webinarer med interne/eksterne deltakere. Per i dag er Zoom integrert i løsningen og dere må selv ha egen konto der eller så går det fint å bruke andre digitale video møter som Teams dog er ikke denne integrert i løsningen.

La oss
komme i kontakt med deg

Fortell oss om hva slags type selskap du leder slik at vi kan tilpasse våre løsninger i fht. deres behov, på forhånd takk!

“PASSION TO IMPROVE”