Orgbrain

Thomas Evensen

Digital Styreportal
Digital Styreportal 100%
Styrekurs
Styrekurs 100%
Orgbrain leverer markedets mest komplette styre- og generalforsamlingsportal, som også brukes av mange ledergrupper og prosjekter, for å sikre effektive møter, struktur og kontroll med deres arbeid.

Om

Orgbrain leverer markedets mest komplette styre- og generalforsamlingsportal, som også brukes av mange ledergrupper og prosjekter, for å sikre effektive møter, struktur og kontroll med deres arbeid.

Med Orgbrain forenkler og halverer du tiden du bruker på styrearbeid. Du får enda bedre kontroll over samtaler, agenda, protokoll, dokumenter, signaturer, GDPR, sikker lagring og mer. I tillegg får du kontinuerlig hjelp til å profesjonalisere styrearbeidet gjennom styreskole, styreevaluering, juridisk oppslagsverk, med mer. Bare prøv og du vil se.

I portalen får du blant annet:

  • Kraftig møtemodul med integrert videofunksjon, for enkel innkalling, gjennomføring og opptak.

  • Styreskole og agendabibliotek med juridiske referanser, for enkel referanse og mer profesjonell saksbehandling.

  • Aksjonærmodul, for gjennomføring av generalforsamlinger, transaksjoner, emisjoner mv

  • Sikre meldinger og chat

  • Datarom med stor lagringsplass og digital signeringsløsning

  • Maldatabase – med nyttige maler for administrasjonen og styret.

Følg denne lenken for mer informasjon om Orgbrains produkter og tjenester, samt kundereferanser: http://www.orgbrain.no

En link med oppdateringer om Orgbrain finner du her: https://orgbrain.no/kampanjer/portal-for-styremoter-og-generalforsamlinger

Ønsker du å kontakte Orgbrain, ring 22 12 00 28, eller send mail på hei@orgbrain.no