Praktisk forretningshjelp AS

Finn Schløsser-Møller

Organisasjonsutvikling - Forretningshjelp
Organisasjonsutvikling - Forretningshjelp 100%
Styreutvikling
Styreutvikling 100%

Jeg kan hjelpe deg med praktisk forretningshjelp alt i fra enkle råd og sparring, til å gjennomføre større prosesser:

Styrearbeid

Rolle som styreleder eller styremedlem

Styrekonsulent:

 • sparringpartner for styret, styreleder eller eiere vedr. styrearbeid
 • konflikthåndteringsprosesser i og sammen med styret
 • styrekonsulent i forbindelse med selskapsprosesser.
 • Styrekonsulent som fasiliterer snuoperasjon/endring
 • fast styrekonsulent istedenfor/i tillegg til styremedlemmer

Styreprosesser

 • Strategiarbeid – finansieringsstrategi – eierstrategi – eierstyring – investorstrategier
 • Selskapsendringer – omstrukturering – endringsprosesser
 • Økonomioppfølging og resultatforbedring og rapportering – (prosjekteier mot regnskapskontoret)
 • Outsourcing av regnskapstjenester / bistand med oppfølging av regnskapskontoret
 • Salg og kjøp av andre virksomheter
 • Bærekraftsarbeid
 • Åpenhetsloven
 • Forretningsutvikling

Daglig drift

 • Lederstøtte – både strategisk og operativt
 • Støtte og sparringspartner i endringsprosesser, resultatforbedring, praktiske problemstillinger og utvikling av bedriften.
 • Forhandlingsstøtte
 • Organisasjonsutvikling – medarbeiderutvikling – lederutvikling – teamutvikling, mentoring, personalstyring og oppfølging.
 • Forretningsmodeller
 • Forretningsforståelse
 • Prosjektledelse

Outsourcing av utviklingsteam – programmering – styr dine “egne” utviklingsteam i utlandet. Kan bistå med å sette opp egne utviklingsteam i utlandet gjennom aktør som tar ansvar for ansettelse/ansettelsesforhold,  og tilrettelegging av teamet.

Bakgrunn

Jeg har en økonomisk bakgrunn og er utdannet gjennom “livets skole” hvor jeg har vært vant til å sette meg inn i og oppdatere meg på økonomi, fag, teknologi og etter hvert som jeg har hatt behov for kunnskap. 

For meg stopper aldri behovet for kunnskap – har vært og er derfor en kontinuerlig prosess med oppdatering hele tiden

Jeg har erfaring med forretningsdrift og digitalisering av regnskap- og forretningssystemer i forskjellige bransjer både som grunder, eier, leder og styreleder. Jeg er hele tiden på jakt etter ny teknologi som kan effektivisere og modernisere drift av selskaper.

Som leder, styreleder har jeg jobbet i flere type bransjer og har lært hvor “skoen trykker”.

Jeg har lang erfaring med ledelse. Jeg er alltid ærlig og oppriktig, Jeg har lett for å ta de “vanskelige” samtalene da disse viser at jeg “bryr meg” og det bringer både meg og den ansatte framover i felles utvikling. Jeg er ikke redd for utfordringer – har fra tidenes morgen vært igjennom tøffe forhandlinger, snuoperasjoner og står løpet ut når “skitskuren” treffer meg, Jeg har derfor lært at en god finansieringsstrategi er avgjørende når du er i vekst.

Jeg er ikke redd for å sette hårete mål og finne gode strategier for å nå disse. Å involvere ansatte er avgjørende for å nå felles mål. Jeg er derfor opptatt av ansvarliggjøring og rolleforståelse – at alle forstår sin rolle i virksomheten og tar ansvar.

Jeg jobber for at du skal få en forenklet hverdag, bedre økonomistyring og redusere kostnader ved å innføre enkle og målbare løsninger i driften.

Jeg brenner for gode kundeopplevelser. Jobben slutter aldri – for å skape en god kundeopplevelse. Vi har bare en vei framover – forbedre oss……..

“Gründergenet” i meg gjør at jeg liker å være med å utvikle selskaper hvor folk tør å satse og ønsker endring og utvikling. 

Det samme gjelder når bedrifter ønsker å få i gang styrefunksjonen, og etablere og utvikle gode rutiner i styrearbeidet. 

Jeg motiveres best når styret legger enkle og gode rutiner for økonomisk rapportering, og mesteparten av tiden kan brukes til diskusjoner om utvikling av bedriften.