Think Management AS

Torunn Ødegård

Psykologisk trygghet
Psykologisk trygghet 100%
Coaching - individ og team
Coaching - individ og team 100%

Visste du at ditt potensial ikke har noen grenser?

I mer enn 3 tiår har jeg arbeidet med enkeltpersoner og grupper som ønsker styrke, smidighet, vekst og utvikling. Noen er nye i lederrollen, har startet eget firma eller ønsker en ny karriere. Andre er mer erfarne og leder grupper og team som skal prestere mer, samarbeide bedre eller jobbe mer effektivt.

Et sterkt tenkesett, riktig innstilling og tro på at det er mulig er en forutsetning for høye prestasjoner. Du må prioritere læring for å være konkurransedyktig og interessant for kunder og investorer. Ditt potensial er ikke noe du skal nå, men noe som du stadig kan utvikle. Mental styrke og trening på gode vaner kan i vårt samarbeid få din suksess på autopilot!

Som ICF sertifisert coach, veileder, mentor, fasilitator og foredragsholder møter jeg mange forskjellige mennesker i mange ulike situasjoner.

De fleste vil:

 • Være tryggere i rollen med større selvtillit og selvinnsikt
 • Nå mål og få hjelp til struktur, overblikk og prioriteringer
 • Lære en coachende lederstil for å få det aller beste ut av sine medarbeidere
 • Bedre sin relasjonskompetanse; kommunisere tydeligere, bruke soft-skills og emosjonell intelligens
 • Gjøre et gjennombrudd, skape resultater og virkelig få til noe som har varig, positiv effekt.

Med utgangspunkt i en vekst- og læringsorientert tilnærming (Growth Mindset) bidrar jeg til at teamet / gruppen får en høy grad av psykologisk trygghet. Vi kan gjøre en kulturkartlegging og se hvilken type adferd som preger samarbeidet og om det er behov for endring for å prestere bedre og nå oppsatte mål.

 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Samarbeid i flerkulturelle team
 • Psykologisk trygghet
 • Konfliktforebygging
 • Psykososial arbeidsmiljø