SYSTEMATISK TRENING
SKAPER MÅLBARE RESULTATER

treningsbibliotek

Legg inn spesifikke trenings øvelser og tiltak mot områder knyttet til kunnskap, adferd og ferdigheter.

prestasjonsmåling

Visualiser og analyser på en enkel og effektiv måte dine/kollegers/org prestasjoner i Dashboard/Scorecard.

systematisk påminnelse

Motta systematiske påminnelser på dine treningsøkter. Logg gjennomført mot planlagt tid i treningsdagboken.

treningsdagbok

Loggfør, visualiser, sammenlign prestasjoner vs. mål og motta live Coaching basert på dine resultater.

SaaS = Programvare som tjeneste

Programvare som tjeneste er en programvare- og leveringsmodell som innebærer at man lisensiererer ut en programvare som et abonnement for bruk av andre. En slik tjeneste innebærer som regel at den som står bak er vert for tjenesten.

Tanken om å utvikle en systematikk for målbar trening, utvikling og rekruttering ble startet allerede i 1991. Men behovet for å dokumentere målbarhet førte til at vi utviklet første programvare basert på Microsoft Visual Basic allerede i 1995 og opphavet til Improve ble etablert.

Vi ønsket å tilby en programvare som gjorde det enklere for ledere og organisasjoner å nå mål og resultater gjennom prosessbasert og målbar utvikling.

Selskapet som etablerte løsningen heter ResultatPartner AS som ble etablert i 1991 og som har utviklet løsningen basert på Microsoft Teknologi allerede fra 1995 – 2 år etter at internett kom på luften. Vi var tidlige pionerer og har per dags dato gjennomført prosesser, testet ut og videreutviklet funksjonaliteten basert på i overkant av 450 virksomheter i mange forskjellige størrelser og industrier. Det som er felles tilbakemelding er at forbedrings prosessen ble enklere, raskere og med høyere kvalitet. Denne verdifulle erfaringen tar vi med oss inn når vi nå tilbyr løsningen for Improve Startups og dens samarbeidspartnere og medlemmer.

Tilgangen på spennende oppstartsselskaper har aldri vært større og vi vil gjerne få bidra til at flere lykkes gjennom vår digitale løsning.

Løsningen kan brukes som:

 • Internt system for å utvikle egen organisasjon. 
 • Eksternt i fht å utvikle kunder (Startups/Scaleups) og partnere/leverandører i Norge og utland.
 • Forenkler utviklings- måling (resultat og effektmål i fht. SIVA/Innovasjon Norges akselerator-/inkubasjons programmer) og rapportering i fht disse.

Noen fordeler ved SaaS løsningen:

 • Målstyring av Akselerator- / Inkubator programmer (resultat- og effektmål, implementering av mål og strategier, go-to-market plan med mer..)
 • Styre utvikling.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Lederutvikling.
 • Teamutvikling.
 • Salgsutvikling – Salgstrening – Møte-booking (proaktiv og målbar).
 • Mål og strategiutvikling.
 • Medarbeiderutvikling (1:1 samtaler, kompetanseutvikling).
 • Læring og kompetanseutvikling.
 • Partner / Leverandør / Kunde utvikling.
 • Fra “Nøkkeltall-analyse” til “Resultatutvikling av nøkkeltall”.
 • Gi digital innsikt i utvikling av selskapets KPI/OKR til eiere, ledere, styre, investorer etc.. forenkler innsikt, involvering og rapportering.

Kombinasjonen av vår digitale “PaaS”-løsning vil danne et meget solid grunnlag for å sikre målbar utvikling av Startups og Scaleups.

PRIS

IMPROVE PERFORMANCE & TRAINING SYSTEM

Velg den beste planen for deg og ditt selskap.

SMALL

200-

Per måned

MEDIUM

150.-

Per måned

LARGE

100.-

Per måned

Video
Illustrerer funksjoner for å utvikle Startups & Scaleups

Prosessen

Vi starter prosessen med å gjennomføre en evaluering av dine ferdigheter ved å fylle ut en person profil analyse (ledelse/salg/personlig utvikling), deretter setter hver enkelt egne mål, tiltak for forbedring, trenings frekvens samt milepæler i 3 måneders prosessen. Vi gjennomgår modulen Trenings Dashboard, Trenings Dagbok samt visualieringsmodulen i fht. oppnåelse av mål. Til hver milepæl etter 4 uker gjennomføres en individuell Coaching samtale der vi sammen evaluerer måloppnåelse samt korrigerer treningsplanen for nye tiltak dersom nødvendig. Ansvarlig leder må gjerne være med på denne prosessen. Vi foretrekker team-baserte prismodeller da vi ser at effekten ved en slik forbedringsprosess er sterkere og raskere når det trenes sammen med dine kolleger.

Moduler

Profil System

Avansert profilsystem for bevisstgjøring av styrker/forbedringsområder på ferdigheter, kunnskap, holdninger, adferd.

Forbedrings Plan

Digital plan for å definere fokusområder, mål, tiltak, milepæler for å evaluere prestasjoner og resultater.

Scorecard

Digital vurdering og analysering av prestasjoner på organisasjon, team, individ nivå.

Trenings Bibliotek

Avansert trenings bibliotek for å systematisere kompetanse og kvalitetssikre treningsøvelser basert på Akselerator-programmer.

Trenings Dagbok

Digital Trenings Dagbok for effektiv loggføring og evaluering av treningsøvelser fordelt på den enkelte Startups og Scaleups. Dette sikrer god Coaching og fokus.

Påminnelser

Den enkelte Startups og Scaleups deltaker vil motta SMS / E-Post påminnelser i fht. avtalte treningsøkter i hht. dager og tid. Loggføring og dokumentering av hvor mye tid som er brukt.

Coaching

Systematiser utvikling av mål via Coaching Dashboard for å ha kontroll på progresjon og resultater.

Målstyring

Systematisk målstyring og oppfølging av Startups ledere og team som sikrer fremgang, motivasjon, positive prestasjoner og resultater!

Samhandling

Sikre samhandling, kommunikasjon og kompetansedeling om bedriftens prosjekter og akselerator-program!

EKSEMPEL: PERSONLIG LEDERUTVIKLING

Personer Trent/Coachet
0 +
Selskaper (1991-2022)
0
Utvikling av Software
0 År

Prosessbasert og målbar utvikling

Endring er ofte forbundet med noe som er vanskelig og smertefullt; men det trenger det ikke være. Selvsagt må du endre det som ikke sikrer ditt mål men i løpet av alle de årene vi har jobbet med prestasjons- og resultatutvikling mener vi at vi sitter på en metode som sikrer dette på en raskere og mer effektiv måte.

Det handler i det store bilde å definere ditt ståsted i fht. dine mål samt å etablere en sikker plan slik at du stegvis oppnår dine mål.
Du er unik - derfor fungerer ikke standariserte prosesser - det er kun skreddersøm som fungerer.

Møt Ronny A. Nilsen

Ronny er daglig leder og gründer av Improve og er kjent for å gjøre en grundig jobb i å forstå oppdragsgivers virksomhet, dens styrker og utfordringer samt å definere konkrete mål og resultat forventninger.

Ronny er en entusiastisk og engasjerende trener som tilpasser seg fort forsamlingen og skaper tillit samt lyst til å bidra til forbedrings prosessen. Målbare resultater i et forpliktende partnerskap er hans varemerke etter mer enn 35 år i konsulentbransjen. Mitt mål er å sikre at du får den beste rådgivningen for ditt prosjekt og jeg byr gjerne på en gratis 30 minutters samtale. Ser frem mot vår prat!

Referanser (utvalg av 450 + kunder)

Sett fart på utvikling av ditt lederskap med Ronny

Tilpasset. Effektivt. Målbart. Systematisk.

Vinnende holdning

Du blir et produkt av hvordan du tenker. Jeg viser deg effektive mentale modeller.

Lederkompetanse

Ledelse er et fag samtidig som at vi tar utgangspunkt hvorfor, hva og hvordan du vinner mennesker via ditt personlige lederskap.

Fokusert Strategi

Fokuserte Strategier er prioriterte og smarte veival som sikrer dine mål. Gjennom Improve Performance setter vi definerte mål og tiltak som følges opp og måles ved gitte milepæler.

Økt lønnsomhet og vekst

Derfinerte nøkkeltall (KPI`er og OKR) setter retning for utvikling og mål- samt resultatoppnåelse.

Support

Underveis i prosesser er jeg tilgjengelig både på mail, telefon, sms, digitale og fysiske møter slik at du til enhver tid får den oppfølgingen vi har avtalt i prosessen.

Forum

I vår plattform vil du kunne møte andre ledere, diskutere ulike utfordringer i lederrollen, få nyttige råd og tips samt kunne bygge nettverk med andre som kjenner seg igjen i din rolle som leder.

Hvordan hjelper jeg deg med å nå dine mål?

"Det er ingen tilfeldighet å skape målbar og bærekraftig endring. Det er som i idretten; du må vite hvorfor du skal gjennomføre en endring, hva du skal oppnå og hvordan du skal oppnå dette. Dette hjelper jeg deg med. Jeg har 20 års erfaring som trener og utøver innen kampsport og bruker endel idretts metoder tilpasset næringslivets konkurransearena for å skape målbar utvikling."

01
Lederutviklingsplan

Vi gjennomfører en individuell LederFerdighetsProfil basert på 40 ferdigheter. Individuell utviklingsplan med definerte mål, tiltak og milepæler sikrer en målbar utviklingsprosess.

02
Fokusert Strategi

Vi gjennomfører en evaluering av din forretningsplan, definerer fokusområder og implementerer disse inn i vårt Performance Management System som sikrer målbar utvikling.

03
Systematisk gjennomføring

La oss være ærlige; mange snakker om alt de skulle ha gjort men det stopper i gjennomføringen. Dette har vi ivaretatt gjennom vår automatiserte prosess. Dagens trening og tiltak sendes enkelt via SMS/Mail til ditt personlige trenings-dashboard og treningsdagbok. På en enkel måte vil tiden du bruker samt definerte treningsøvelser ligge tilgjengelige der inne. Dette loggfører både tid og prestasjoner og du kan gjerne inkludere en nær medarbeider eller andre ledere fra Forumet inn i ditt utviklingsløp for å ha en sparringspartner.

04
Evaluering

Utviklingsplanen definerer milepæler som måler resultatoppnåelse. Disse milepælene kan settes opp helt i tråd med ditt utviklingsløp. Vårt Performance Dashboard visualiserer resultatoppnåelse mot mål per milepæl med ulike design varianter; speedometer, grafer, linjediagram. I tillegg kan du sammenligne tidligere milepæler mot siste samt på en enkel måte få et innblikk i fremgangsprosent.

Start video

Systematisk utvikling skaper målbare resultater

Målgruppen jeg jobber for som konsulent
Større virksomheter
Startups & Scaleups
SMEs
Non-profit
Medarbeidere & Team

Program Detaljer

Personlig lederutvikling er et utviklingsprogram for deg som har en sentral lederrolle i et selskap. Programmet går over 3 måneder med 3 samlinger a 1 time. Du vil jobbe med dine egne utviklingsområder og vil kunne sparre med andre ledere i vår samhandlingsportal.
Der vil du knytte nye kontakter samt teste ut samt får tilbakemelding på den praktiske gjennomføring av prosessen.

01

Leder Ferdighets Profil

Jeg innleder til prosessen og går igjennom profilens 40 ferdigheter fordelt på 5 hovedtemaer som listet under.

Vi prioriterer 3 sterke og 3 svake områder, setter mål, tiltak, treningsfrekvens samt milepæler for å måle resultatoppnåelse.

 • Personlige egenskaper
 • Kommunikasjon
 • Personalledelse
 • Operativ ledelse
 • Bedriftsledelse

02

Privat coaching samtale med Ronny

Vi setter opp et privat, digitalt møte via Zoom og diskuterer ulike temaer, utfordringer, tiltak etc. underveis i prosessen.

03

Måling av resultat oppnåelse

Dette er en 90 dagers trenings prosess der vi legger opp til 3 milepæler à 4 uker. Du vil motta en mail/sms der du skal evaluere mål- og resultatoppnåelse samt legge inn hvilke tiltak som er utført. Den digitale treningsdagboken vil være til stor hjelp for å dokumentere dine treninger samt evalueringer av disse.

 • Dashboard; visuell beskrivelse av måloppnåelse
 • Scorecard; analytisk vurdering av måloppnåelse

04

Implementering i hverdagen

Hele prosessen har et hovedfokus; å implementere treningen og fremgangen inn i din leder hverdag. Da er det smart at du involverer dine medarbeidere inn i din utviklingsprosess og at du er åpen for innspill slik at de vet hvorfor, hva og hvordan du implementerer tiltakene.

 • Fokusområder
 • Hvorfor. Hva. Hvordan.
 • Støtte. tilbakemelding.

Hva sier mine kunder

Start video

Intro til lederutvikling

Ronny Nilsen jobbet som konsulent på fast, ukentlig basis for Gule Sider i perioden høst 2013 til vår 2014 i forhold til å: - Bidra til kvalitetssikring av salgsprosess - i alle faser; før/under/etter møte/tlf.samtale, samt operativ oppfølging gjennom sammøter og samlytt. - Bidra med feedback og coaching av både tlf. og feltapparat - Bidra til å sette mål på aktivitet, samt styring og oppfølging av dette. - Bidra til utvikling, bevisstgjøring og tydeliggjøring av ønsket kultur og verdier Opplevde Ronny som engasjert og profesjonell, en som er til å stole på, og som gjennom god rolleforståelse og helhetstenk bidro sterkt til ønsket utvikling for oppdragsgiver. I tillegg var han god til å tilpasse seg til, og snakket godt med, alle nivåer i organisasjonen. Ronny får de beste skussmål og anbefalinger.
I have worked with Ronny on several projects and it is a gift - every time! He is one of the most creative and inspiring persons I have ever met. I always go away richer and with a wider perspective on things. I am proud to call him my Mentor!
Som strategirådgiver for Improve Performance International AS har jeg blitt godt kjent med Ronny A. Nilsen. Han imponerer med sin strukturerte tilnærming til arbeidsoppgaver og enorm arbeidskapasitet. Ronny ser utfordringer, går løs på de og får tingene gjort. Jeg opplever han som en svært kunnskapsrik mann med et bredt kontaktnett og gode forutsetninger for å lykkes med sitt prosjekt. Ronny er en klok, pragmatisk mann som med smittende humor og stor energi har vært en sann fornøyelse å jobbe med.
Ronny utviklet, gjennomførte og fulgte opp vårt forhandlerutviklings program i hele 5 år med strålende resultater! Fra 8 plass på Norsk Kundebarometer (BI) i 2007 til #1 plassen i 2009, 2010, 2011 og 2013 (bransje). Nordic # 1 Strategi; Kundefokus. Trening i system. Fokus på å skape en vinnerkultur med måling av viktige KPI`er. Kontinuerlig utvikling (Kartlegge – Trening – Forankre – Måle – Trene) Deltakere; Toppleder – Mellomleder – Salgsavd – Ettermarkedet
Ronny er en resultatorientert, sterk og tydelig leder. Han lever ut fra definerte verdier, er uredd og opptatt av kvalitet og målbare resultater i leveransene til kundene. Ronny er engasjert og smittende entusiastisk, og har vinnerskalle med utholdenhet. Målbarhetsverktøy med hans salg, kommunikasjon og ledertreningferdigheter, blir en unik kombinasjon. Ronny ser deg og inspirerer til utvikling.
Ronny A. er en dyktig og motiverende person med bakgrunn i egen salgs- og forretningserfaring samt idrettsbakgrunn. Ut fra egen erfaring har han etablert et konsept innenfor salgstrening og coaching av resultatorienterte bedrifter som er systematisk og støttende for de som benytter han. I Phonect var han til god hjelp både i å identifisere kandidater, og ikke minst i å trene salgspersonellet i møtebooking og salgsargumentasjon. Han bidro også til å motivere og systematisere mine medarbeideres arbeidsmetodikk innenfor salgsfaget slik at effektiviteten økte. Undertegnede kan anbefale Ronny A. Nilsen til nettopp dette.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Improve (Improve Performance & Training Systems – IPTS) er en digital plattform som gjør det enklere å planlegge, gjennomføre, måle og å følge opp prestasjoner og resultater på organisasjon, team, individ, partner eller kunde nivå. Det gjør det enklere å skape kraft bak handlinger og gjennomføringer som sikrer en målbar utviklings- og forbedringsprosess.

Alle nye systemer man tar i bruk krever opplæring og innsikt og at gjennom dette skaper motivasjon og forståelse. Vi har derfor sagt at det krever et obligatorisk webinar over 3 x 1 time der vi i første møte går igjennom de viktigste funksjonene i systemet. Der vil du også starte med å evaluere dine ferdigheter, sette mål, legge inn trenings frekvenser og milepæler samt du får kunnskap om hvordan du legger inn/utvikler dine individuelle treningsøvelser med mindre du føler at de vi allerede har lagt inn er tilstrekkelig for å kunne starte. Deretter, etter noen uker møtes vi igjen; da har du fått erfaring i å gjennomføre treningene og det er dags å vite hvordan du evaluerer måloppnåelse. Ellers er det et lisens basert medlemskap som faktureres månedlig avhengig av hvor mange det er i ditt selskap.  

Ja alle kan bruke portalen. Vår virksomhet lever av lisensinntekter til å dekke våre egne faste kostnader. Om du er leder for en bedrift og ønsker å benytte portalen til leder-/organisasjons utvikling, kompetanse- og medarbeiderutvikling, salgstrening, service trening? Da er det en lisens per medarbeider som du ser i tabellen over. Er du en profesjonell Coach så kan du bruke systemet ut i dine kunde leveranser etter en sertifiseringsprosess. Ønsker du å bli i bedre form eller du trener aktivt innen idrett så passer løsningen også til det. Driver du en veldedig organisasjon fungerer også portalen fint i fht. å invitere dine medlemmer. 

Daglig leder og grunder, Ronny A. Nilsen har 20 års erfaring som landslagstrener og utøver innen kampsport og har lenge vært fascinert av hva som skaper målbar utvikling og hvorfor de beste er best. Det viser seg nemlig at det ikke er tilfeldig hvorfor de beste er best. Selskapet ResultatPartner AS ble etablert i 1991 med en ide om å skape målbar utvikling i et partnerskap med kunder. Derav navnet ResultatPartner. Han så at næringslivet manglet både trenings systematikk, evne og vilje samt teknologi for å gjøre jobben enklere og mer effektiv. Improve Versjon 1.0 ble utviklet allerede i 1995 og siden den gang til nå har vi utviklet løsningen i et samarbeide med over 450 virksomheter. Det er den beste form for å teste ut samt få tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer. Treningsmetoder fra idretten kan overføres til næringslivet. Det handler om å kunne systematisere treningen ved å være nøye med å planlegge treningen og dette starter helt enkelt med å definere den viktige faktorer hvorfor, hva og hvordan man skal trene. Deretter er det å ha tilstrekkelig disiplin og motivasjon til å gjennomføre treninger. Trening er ofte hardt, byr på motstand og smerte og det er lett unnskyldningene for ikke å trene blir årsaken til at man heller lar være å trene. For å gjøre det enklere å trene har vi utviklet en effektiv algoritme (teknisk metode) der bruker mottar en SMS eller E-Post hver dag man har satt opp at man skal trene. Deretter kan bruker klikke inn på linken, se/lese/høre øvelsen og treningen startes enkelt ved å trykke på start. Om man ønsker en pause kan man trykke på pause. Systemet loggfører tiden du har brukt på treningen og sammenligner denne mot planlagt tid. Deretter ber systemet deg om å evaluere treningen (5-stjerner) samt spør deg om hva som fungerte bra og hvorfor? Hva er det som ikke fungerte bra – hvorfor? Hva skal du gjøre til neste gang – hvorfor? Dette gjør vi får å dokumentere din trening samt refleksjoner etter hver trening. Denne viktige informasjonen kan bidra til å gjøre det enklere for deg å nå mål samt kan fungere som viktige input til din personlige trener eller Coach. 

Ja – vi setter pris på når vi får slike spørsmål. Det er i utgangspunktet mer lønnsomt og bærekraftig å få en sertifisering på systemet slik at dere kan ha egne interne super admins. Ta kontakt så vil vi avtale tid for en gjennomgang av hva som ligger i programmet.

Link til sertifisering (se også sertifiserings programmet): https://improvestartups.com/modenhets-profil-analyse-sertifisering/

Det tar minimum 6 måneder for at dine holdninger og handlinger skaper gode trenings vaner! Investering i en bedre helse og livskvalitet er ca NOK 2.000.- og følger du programmet vi har satt opp sammen så vil du få bedre resultater!

Sett fart på ditt lederskap og sikre vekst sammen med Ronny

Grip denne sjansen og ta kontakt for et møte!

Har du behov for å sikre vekst på en strukturert og målbar måte - ring oss eller send en mail så diskuterer vi ditt behov!

+47 - 9280 4155