INVESTOR TYPER

Hvordan komme i kontakt med rett investor som passer til ditt selskap - NÅ?

INVESTORER

VENNER OG FAMILIE

Den første typen investor entreprenører bør nærme seg helt i begynnelsen er venner og familie og nære personlige kontakter. På dette stadiet er det svært lite harde bevis å basere en reell investering eller finansiering på. De investerer i hovedsak i ideen, og langt viktigere - deg. Dette er menneskene som allerede kjenner deg, liker og stoler på deg og tror mest på deg. Denne typen investorer gir kanskje ikke mye penger. Det kan være i størrelsesorden 10 000 til 200 000. Dersom du ikke kan få tak i penger fra denne gruppen, vil andre investorer sannsynligvis spørre seg selv hvorfor og av den grunn ikke investerer i ditt selskap.

BANK & FINANSIERINGSSELSKAP

De er ikke å betrakte som "investorer" men de kan være kilder til kapital. Tradisjonelle banker er generelt ikke en lett kilde til kapital for oppstart og små bedrifter i tidlig fase. Men etter hvert som du får gjennomslag, dvs. betalende kunder, kan de tilby ulike former for lån og kreditter med pant i dine aktiva. Det kan også være statlige programmer som gir tilskudd til visse typer prosjekter. Det betyr ikke at det blir enklere å få inn denne typen kapital, og lån krever tilbakebetaling, ofte når du virkelig trenger så mye likviditet som mulig. De vil ikke kreve å gi fra seg egenkapital i selskapet ditt, men de kan påvirke lønnsomheten din, noe som kan dukke opp når du prøver å skaffe penger fra andre investorer senere. En ting å merke seg om statlige-/kommunale støtteordninger er at det i mange tilfeller kommer med visse begrensninger og begrensninger som kan være tyngende for oppstartsselskaper. Med dette i bakhodet bør grunnleggere vurdere nøye hva disse forventningene og begrensningene er.

Engle investorer

Profesjonelle engleinvestorer blir vanligvis kontaktet når det kommer til frørunden (Pre-seed + / Seed) og utover. De er villige til å finansiere mindre operasjoner enn VC-er, kan være mer fleksible i forhold til dette, og kan tilby mye verdi i visdom og forbindelser. Såkalte "Smarte penger" der investoren byr på sin kunnskap og nettverk og aktivt jobber med å sikre dine/sine verdier. Engelinvestorer kan kontaktes direkte på nettet, på live pitch-arrangementer og gjennom introduksjoner fra andre startup-gründere.

Engle Grupper og forum

Englegrupper har økt. De har blitt mer populære og mer organiserte. Dette er grupper av engleinvestorer som slår seg sammen for å gjøre investeringer i startups. Dette gjør dem i stand til å investere med mer selvtillit, med større beløp og med lavere risikoeksponering. Improve Startups vil jobbe for å etablere slike Forum i vår plattform og med fokus Nordisk/Europeisk og Internasjonal skalering i tankene slik at det blir enklere for deg å knytte kontakt utenlands og å få den støtten du trenger.

Akseleratorer, Inkubatorer, Næringshager, Hubber

Disse stedene kan til være en spennende og viktig inngangsport til en rekke typer investorer på denne listen. Hvis du blir akseptert i et av disse programmene, kan du motta alt fra 100 000 til 1000 000 i startpenger for å dyrke ideen din og få gjennomslag, samtidig som du drar nytte av ytterligere kunnskap og ressurser. Hvis alt går bra, vil du pitche større investorer og bli introdusert for finansieringskilder i løpet av deres demo-dager som kan hjelpe deg med å ta deg til neste nivå. Bare vær klar over at du vil bli kjørt temmelig hardt fordi de vil kvalitetssikre at du har gått grundig igjennom hele forretningsplanen og go to market strategien din. Da gjelder det å ha tro på deg selv, teamet, kundene, markedet.

VENTURE CAPITAL FIRMAER

VC-er er investorers hellige gral for gründere. De kommer med de største beløpene, har mest kraft til å drive suksess og vinne markedsandeler, og mest styrke når det gjelder å oppnå mer troverdighet og synlighet. Flere venturekapitalfirmaer ser på og deltar i tidligere finansieringsrunder. Selv om det er mye mer sannsynlig at disse investorene vil dukke opp og bli sikret i serie A, B og C innsamlingsrunder enn tidligere. Vær oppmerksom på at ikke alle disse firmaene er skapt like. Den beste matchen kan påvirkes av beliggenhet, tidslinjen for deres midler, deres interesse og ekspertise innen et bestemt felt, ofte teknologi bedrifter med repeterende inntekter (ARR/MRR) og som er unik i markedet og samtidig løser et verdensproblem. Med deres kraft til å hjelpe deg med å komme til neste trinn og selvfølgelig hvordan de behandler grunnleggerne kan være løftet du trenger som gründer.

Vi hjelper deg med å definere investor profil samt skaffer kontakt.