Personer Trent/Coachet
0 +
Selskaper (1991-2024)
0
Utvikling av Software
0 År

Prosessbasert og målbar utvikling

Endring er ofte forbundet med noe som er vanskelig og smertefullt; men det trenger det ikke være. Selvsagt må du endre det som ikke sikrer ditt mål men i løpet av alle de årene vi har jobbet med prestasjons- og resultatutvikling mener vi at vi sitter på en metode som ssikrer dette på en raskere og mer effektiv måte.

Det handler i det store bilde å definere ditt ståsted i fht. dine mål samt å etablere en sikker plan slik at du stegvis oppnår dine mål. Du er unik - derfor fungerer ikke standariserte prosesser - det er kun skreddersøm som fungerer.

Møt Ronny A. Nilsen

Ronny er daglig leder og gründer av Improve og er kjent for å gjøre en grundig jobb i å forstå oppdragsgivers virksomhet, dens styrker og utfordringer samt å definere konkrete mål og resultat forventninger.

Ronny er en entusiastisk og engasjerende trener som tilpasser seg fort forsamlingen og skaper tillit samt lyst til å bidra til forbedrings prosessen. Målbare resultater i et forpliktende partnerskap er hans varemerke etter mer enn 35 år i konsulentbransjen. Mitt mål er å sikre at du får den beste rådgivningen for ditt prosjekt og jeg byr gjerne på en gratis 30 minutters samtale. Ser frem mot vår prat!

Referanser (utvalg av 450 + kunder)

Sett fart på utvikling av ditt lederskap med Ronny

Tilpasset. Effektivt. Målbart. Systematisk.

Vinnende holdning

Du blir et produkt av hvordan du tenker. Jeg viser deg effektive mentale modeller.

Lederkompetanse

Ledelse er et fag samtidig som at vi tar utgangspunkt hvorfor, hva og hvordan du vinner mennesker via ditt personlige lederskap.

Fokusert Strategi

Fokuserte Strategier er prioriterte og smarte veivalg som sikrer dine mål. Gjennom Improve Performance setter vi definerte mål og tiltak som følges opp og måles ved gitte milepæler.

Økt lønnsomhet og vekst

Definerte nøkkeltall (KPI`er og OKR) setter retning for utvikling og mål- samt resultatoppnåelse.

Support

Underveis i prosesser er jeg tilgjengelig både på mail, telefon, sms, digitale og fysiske møter slik at du til enhver tid får den oppfølgingen vi har avtalt i prosessen.

Forum

I vår plattform vil du kunne møte andre ledere, diskutere ulike utfordringer i lederrollen, få nyttige råd og tips samt kunne bygge nettverk med andre som kjenner seg igjen i din rolle som leder.

Hvordan hjelper jeg deg med å nå dine mål?

"Det er ingen tilfeldighet å skape målbar og bærekraftig endring. Det er som i idretten; du må vite hvorfor du skal gjennomføre en endring, hva du skal oppnå og hvordan du skal oppnå dette. Dette hjelper jeg deg med. Jeg har 20 års erfaring som trener og utøver innen kampsport og bruker idretts metoder tilpasset næringslivets konkurransearena for å skape målbar utvikling."

01
Lederutviklingsplan

Vi gjennomfører en individuell LederFerdighetsProfil basert på 40 ferdigheter. Individuell utviklingsplan med definerte mål, tiltak og milepæler sikrer en målbar utviklingsprosess.

02
Fokusert Strategi

Vi gjennomfører en evaluering av din forretningsplan, definerer fokusområder og implementerer disse inn i vårt Performance Management System som sikrer målbar utvikling.

03
Systematisk gjennomføring

La oss være ærlige; mange snakker om alt de skulle ha gjort men det stopper i gjennomføringen. Dette har vi ivaretatt gjennom vår automatiserte prosess. Dagens trening og tiltak sendes enkelt via SMS/Mail til ditt personlige trenings-dashboard og treningsdagbok. På en enkel måte vil tiden du bruker samt definerte treningsøvelser ligge tilgjengelige der inne. Dette loggfører både tid og prestasjoner og du kan gjerne inkludere en nær medarbeider eller andre ledere fra Forumet inn i ditt utviklingsløp for å ha en sparringspartner.

04
Evaluering

Utviklingsplanen definerer milepæler som måler resultatoppnåelse. Disse milepælene kan settes opp helt i tråd med ditt utviklingsløp. Vårt Performance Dashboard visualiserer resultatoppnåelse mot mål per milepæl med ulike design varianter; speedometer, grafer, linjediagram. I tillegg kan du sammenligne tidligere milepæler mot siste samt på en enkel måte få et innblikk i fremgangsprosent.

Systematisk utvikling skaper målbare resultater

Målgruppen jeg jobber for som konsulent
Større virksomheter
Startups & Scaleups
SMEs
Non-profit
Medarbeidere & Team

Program Detaljer

Personlig lederutvikling er et utviklingsprogram for deg som har en sentral lederrolle i ditt selskap. Programmet går over 3 måneder med 5 samlinger a 2 timer. Du vil jobbe med dine egne utviklingsområder og vil kunne sparre med andre ledere i vår samhandlingsportal.
Der vil du knytte nye kontakter samt teste ut samt få tilbakemelding på den praktiske gjennomføring av prosessen.

01

Leder Ferdighets Profil

Jeg innleder til prosessen og går igjennom profilens 40 ferdigheter fordelt på 5 hovedtemaer som listet under.

Vi prioriterer 3 sterke og 3 svake områder, setter mål, tiltak, treningsfrekvens samt milepæler for å måle resultatoppnåelse.

  • Personlige egenskaper
  • Kommunikasjon
  • Personalledelse
  • Operativ ledelse
  • Bedriftsledelse

02

Privat coaching samtale med Ronny

Vi setter opp et privat, digitalt møte via Zoom og diskuterer ulike temaer, utfordringer, tiltak etc. underveis i prosessen.

03

Måling av resultat oppnåelse

Dette er en 90 dagers trenings prosess der vi legger opp til 3 milepæler à 4 uker. Du vil motta en mail/sms der du skal evaluere mål- og resultatoppnåelse samt legge inn hvilke tiltak som er utført. Den digitale treningsdagboken vil være til stor hjelp for å dokumentere dine treninger samt evalueringer av disse.

  • Dashboard; visuell beskrivelse av måloppnåelse
  • Scorecard; analytisk vurdering av måloppnåelse

04

Implementering i hverdagen

Hele prosessen har et hovedfokus; å implementere treningen og fremgangen inn i din leder hverdag. Da er det smart at du involverer dine medarbeidere inn i din utviklingsprosess og at du er åpen for innspill slik at de vet hvorfor, hva og hvordan du implementerer tiltakene.

  • Fokusområder
  • Hvorfor. Hva. Hvordan.
  • Støtte. tilbakemelding.

Hva sier mine kunder

Start video

Ronny A. Nilsen

Ansvarlig lederutvikler

Ronny Nilsen jobbet som konsulent på fast, ukentlig basis for Gule Sider i perioden høst 2013 til vår 2014 i forhold til å: - Bidra til kvalitetssikring av salgsprosess - i alle faser; før/under/etter møte/tlf.samtale, samt operativ oppfølging gjennom sammøter og samlytt. - Bidra med feedback og coaching av både tlf. og feltapparat - Bidra til å sette mål på aktivitet, samt styring og oppfølging av dette. - Bidra til utvikling, bevisstgjøring og tydeliggjøring av ønsket kultur og verdier Opplevde Ronny som engasjert og profesjonell, en som er til å stole på, og som gjennom god rolleforståelse og helhetstenk bidro sterkt til ønsket utvikling for oppdragsgiver. I tillegg var han god til å tilpasse seg til, og snakket godt med, alle nivåer i organisasjonen. Ronny får de beste skussmål og anbefalinger.
I have worked with Ronny on several projects and it is a gift - every time! He is one of the most creative and inspiring persons I have ever met. I always go away richer and with a wider perspective on things. I am proud to call him my Mentor!
Som strategirådgiver for Improve Performance International AS har jeg blitt godt kjent med Ronny A. Nilsen. Han imponerer med sin strukturerte tilnærming til arbeidsoppgaver og enorm arbeidskapasitet. Ronny ser utfordringer, går løs på de og får tingene gjort. Jeg opplever han som en svært kunnskapsrik mann med et bredt kontaktnett og gode forutsetninger for å lykkes med sitt prosjekt. Ronny er en klok, pragmatisk mann som med smittende humor og stor energi har vært en sann fornøyelse å jobbe med.
Ronny utviklet, gjennomførte og fulgte opp vårt forhandlerutviklings program i hele 5 år med strålende resultater! Fra 8 plass på Norsk Kundebarometer (BI) i 2007 til #1 plassen i 2009, 2010, 2011 og 2013 (bransje). Nordic # 1 Strategi; Kundefokus. Trening i system. Fokus på å skape en vinnerkultur med måling av viktige KPI`er. Kontinuerlig utvikling (Kartlegge – Trening – Forankre – Måle – Trene) Deltakere; Toppleder – Mellomleder – Salgsavd – Ettermarkedet
Ronny er en resultatorientert, sterk og tydelig leder. Han lever ut fra definerte verdier, er uredd og opptatt av kvalitet og målbare resultater i leveransene til kundene. Ronny er engasjert og smittende entusiastisk, og har vinnerskalle med utholdenhet. Målbarhetsverktøy med hans salg, kommunikasjon og ledertreningferdigheter, blir en unik kombinasjon. Ronny ser deg og inspirerer til utvikling.
Ronny A. er en dyktig og motiverende person med bakgrunn i egen salgs- og forretningserfaring samt idrettsbakgrunn. Ut fra egen erfaring har han etablert et konsept innenfor salgstrening og coaching av resultatorienterte bedrifter som er systematisk og støttende for de som benytter han. I Phonect var han til god hjelp både i å identifisere kandidater, og ikke minst i å trene salgspersonellet i møtebooking og salgsargumentasjon. Han bidro også til å motivere og systematisere mine medarbeideres arbeidsmetodikk innenfor salgsfaget slik at effektiviteten økte. Undertegnede kan anbefale Ronny A. Nilsen til nettopp dette.

Sett fart på ditt lederskap og sikre vekst sammen med Ronny

Grip denne sjansen og ta kontakt for et møte!

La oss diskutere din personlige utviklingsprosess
- ta kontakt med meg!

+47 - 9280 4155