Nasjonal samhandlingsplattform som skaper nasjonal vekst

80-85% av selskapene som etableres her til lands (Startups) er borte etter 5 år og i følge McKinsey & Company mislykkes 70% av etablerte selskaper i selve gjennomføring av mål og strategier. 

Dette koster samfunnet vårt enormt, vi mister nasjonal konkurranseevne og for den enkelte gründer kan tapet være stort i fht. både være fysisk, mentalt og økonomisk.

Vi trenger en helhetlig, nasjonal samhandlings-plattform for hele økosystemet og for alle etablerte selskaper samt startups og scaleups. En plattform som gjør det enklere å få støtte til å sikre vekst gjennom tilgang til kompetanse og kapital.

Slik ble Improve plattformen etablert høsten 2020 der vi ønsket å tilby den mest komplette plattformen for å knytte Startups, Scaleups og mer etablerte virksomheter til en felles plattform med rask tilgang til “Kompetanse og Kapital” gjennom et profesjonelt nettverk av ulike aktører.

Enten du driver ditt tidligfase eller vekst selskap så får du tilgangen du trenger her. Er du en akselerator, inkubator, næringshage, en hub eller jobber i en kommune så kan du invitere inn dine Startups eller Scaleups inn i vår nasjonale plattform. Jobber du i et mellomstort eller større konsern vil verdien være tilsvarende – må en enkel og rask måte får dere delt kompetanse på tvers samt etablert nye nettverk og forbindelser. Det gjør jobben enklere å nå vekstmål!

Løsningen kan brukes som:

 • Internt system for Startups, Scaleups, Inkubatorer m.fl. til å utvikle egen organisasjon på en systematisk og målbar måte.
 • En nasjonal plattform som ila. kort til vil vokse til en global plattform som en springbrett for vekstselskaper ut i verden.
 • En helhetlig plattform med et unikt system for å sikre gjennomføring av mål og strategier og som et godt rapporteringssystem for daglig ledelse ut mot eiere, styre, investorer.

Noen fordeler ved løsningen:

 • Tilgang til kompetanse.
 • Tilgang til kapital via definerte investorer, finansieringsselskap og offentlige støtteordninger.
 • System for utvikling, målstyring- og oppfølging.
 • Relasjonsbygging.
 • Tilgang medlemmer.
 • Samhandlings-Forum og Sosiale Grupper.
 • Læring og kompetanseutvikling (Learning Management System).
 • Konsulent/Rådgiver/Investor-Pool.
 • Booking Modul.
 • Betalingsløsning.
 • Medlems-administrasjon.
 • Webinar modul.
 • Nyhets Feed.
 • Jobb Portal (For arbeidsgivere og jobbsøkere)
 • Mobil løsning (iPhone og Android) – sikrer kommunikasjon i sanntid.
 • Web Løsning.

Velg de funksjonene som passer dere

CHAT

Chat med ledere og medarbeidere i sanntid. Send meldinger i sanntid, sett opp digitale videomøte med Zoom integrasjon.

Kompetanse Profil

Etabler en kompetanse-profil / målplan på selskapet og planlegg et skreddersydd utviklingsprogram som dere følger via Online Dashboard og Scorecard!

1 til 1 samtaler

Innkall til 1 til 1 samtaler og få orden på planleggings- og utviklings samtalene på en strukturert og målbar måte.

Coaching

Systematiser utvikling av mål via Coaching Dashboard for å ha kontroll på progresjon og resultater.

Målstyring

Systematisk målstyring og oppfølging av Startups ledere og team som sikrer fremgang, motivasjon, positive prestasjoner og resultater!

Samhandling

Sikre samhandling, kommunikasjon og kompetansedeling om bedriftens prosjekter og akselerator-program!

Bruker struktur

Bruker struktur fordelt på organisasjon/team/individ nivå samt rolle definering og avgrensning i hht. GDPR.

Investor

Inviter investorer og låneforbindelser. Sett mål, definer aktiviteter, følg opp og mål resultater via digitale møter.

LMS

Gjennomfør og planlegg digitale e-læringsmoduler med kunnskapstester og diplomer gjennom vårt integrerte Learning Management System.

Global portal

Inviter regionale kontorer i Norge og utland og skap samhandling på tvers av landegrensene.

Video

Ta opp dine digitale møter eller Coaching samtaler på video og del de med dine medarbeidere.

Vekstrapportering

Planlegg, gjennomfør, mål og følg opp nøkkeltall og prestasjoner og effektiviser rapportering til styre og eiere.

Trenings Bibliotek

Avansert trenings bibliotek for å systematisere kompetanse og kvalitetssikre treningsøvelser basert på Akselerator-programmer. (SaaS)

Trenings Dagbok

Digital Trenings Dagbok for effektiv loggføring og evaluering av treningsøvelser fordelt på den enkelte Startups og Scaleups. Dette sikrer god Coaching og fokus. (SaaS)

Påminnelser

Den enkelte Startups og Scaleups deltaker vil motta SMS / E-Post påminnelser i fht. avtalte treningsøkter i hht. dager og tid. Loggføring og dokumentering av hvor mye tid som er brukt.

Jobb modul

Utlys stillinger, søk etter kandidater, gjennomfør digitale intervjuer. Som kandidat; søk på stillinger, last opp CV.

Forbedrings Plan

Digital plan for å definere fokusområder, mål, tiltak, milepæler for å evaluere prestasjoner og resultater.

Dokument struktur

Last opp dokumenter, strukturer i mapper, last opp bilder, video, send epost; et sted.

Grupper og Forum

Etabler åpne/lukkede grupper/forum for å sikre samhandling, læring, beste praksis og kompetansedeling.

Webinar/Seminar

Invitere Startups og Scaleups til digitale webinarer eller fysiske seminarer og knytt nye relasjoner og kunnskap.

Nyhetsbrev

Del kunnskap og inspirasjon gjennom nyhetsbrev og blogs og hold Startups og Scaleups oppdatert på ny kunnskap gjennom portalen. Alle mail og dokumenter loggføres ett sted noe som sparer alle for tid og frustrasjoner.

La oss
komme i kontakt med deg

Fortell oss om hva slags type selskap du leder slik at vi kan tilpasse våre løsninger i fht. deres behov, på forhånd takk!