Business Readiness Level

Business Readiness Level (BRL) er, som du sikkert kjenner til, et konsept som kartlegger modenheten til virksomheter sammen med den tekniske utviklingen av en innovasjon (Technology Readiness Level (TRL)).

Dette er et verdifullt vurderings- og utviklingsverktøy for innovatører som ønsker å etablere en teknologi som er både økonomisk levedyktig og kommersielt gjennomførbar.

Improve`s “Business Readiness Level (BRL)”

Vi ser at mange næringshager, inkubasjons foretak, akseleratorer, hubber og næringsklynger har tatt i bruk metodikken – som i seg selv er meget bra!

Men, etter å hatt endel møter med inkubatorer og næringshager, forstår vi at den mangler et vesentlig tilsnitt av “å kunne etablere digitale forbedringstiltak, måle og dokumentere fremgang”.

Vi har derfor utviklet funksjonalitet som gjør deg som veileder for oppstarts- / vekstselskaper i stand til å:

  • etablere en digital utviklingsplan med klare mål,
  • klare forbedringstiltak som systematisk
  • loggfører performance på tid og kvalitet.

I tillegg har vi lagt inn digitale trenings tiltak som gjør det super enkelt for selskapet å:

  • gjennomføre tiltakene,
  • rapportere inn tid (loggføres automatisk),
  • loggføre performance samt
  • visualisere måloppnåelse.

Som veileder/coach/rådgiver gjør denne prosessen og metodikken det enklere for dere alle å sikre målbar utvikling!

Se videoen:

Videoen varer i ca 25 minutter og viser deg steg for steg prosessen slik at du lettere kan forstå prosessen.

Vi håper du liker den og send oss gjerne en tilbakemelding på hva du synes!

Vår arbeidsmodell

Hvordan vi jobber - forbedring av dine resultater

Vi er et selskap som tror på verdibasert samhandling. Vi nærmer oss vekst og utviklingsprosesser ut fra kundenes behov, og setter de i sentrum av problemene vi løser og mulighetene vi skaper.

Plan

BRL har 9 modenhets nivåer. Sammen med deg og ditt team identifiserer vi nåværende prestasjonsnivå, ferdigheter og kunnskap som grunnlag for en tilpasset plan for å sikre utvikling, lønnsomhet og vekst. En utvalgt styringsgruppe for å evaluere ditt selskaps "Business Readiness Level" gjennomfører vi ila. en dag en kvalitativ vurdering av nivåene. Deretter utarbeider vi en plan for forbedring, definerer mål, tiltak, treningsmengde (tid og dager) samt milepæler for å måle måloppnåelse.

Gjennomføre

Automatisert og systematisk tilnærming for å forenkle forbedrings prosessen. Vår digitale trenings- og samhandlings plattform gjør det enklere og raskere å nå vekstmål. Deltakerne mottar e-post påminnelser over dagens trening/tiltak for forbedring. Trenings Dashboardet viser enkelt dagens tiltak som åpnes ved et klikk. Trenings Biblioteket gir enkel tilgang til forbedringstiltak med konkret forslag per BRL-nivå. Deltakerne kan sette konkrete mål per dag samt systemet loggfører tid brukt. Avslutningsvis evaluerer deltakerne kvalitet på dagens tiltak. Dette gir god dokumentasjon for utviklings løpet samt for videre innsikt og rapportering. Implementering av tiltakene gjennomføres som en del av prosessen.

Måling

Scorecard og Performance Dashboard visualiserer prestasjoner kontra mål. Sammenlign prestasjoner på individ, team, organisatorisk nivå. Gir et godt bilde over fremgang vs mål og milepæler. Admin kan på en enkel måte justere tiltak samt alle parametre som beskrevet under planleggings fasen. Rapportering av fremgang, tiltak, loggført tid samt måloppnåelse gjennomføres på en enkel måte ved eksportering av data samt skjerm beskrivelser av de ulike funksjonene i løsningen.

Softwaret vi bruker

Softwaret vi bruker heter “Improve”; Improve Performance Management & Training Systems (IPTS) og har vært utviklet siden 1991 med fokus på å gjøre det enklere å nå vekstmål gjennom systematisk utvikling. Historien har seg slik at vi stadig møtte de samme utfordringene til Norske og Skandinaviske ledere nemlig å kunne sikre gjennomføring, måle og følge opp av aktiviteter og tiltak som påvirket selskapets vekstmål. Vi startet med å etablere utviklingsplaner på topp-, mellomledere, medarbeidere, kunder og partnere men innså raskt at vi mistet både presisjon og momentum. Derfor utviklet vi løsningen basert på Microsoft teknologi allerede i 1995 (2 år etter internett så dagens lys). 28 år etter har mer enn 450 virksomheter brukt løsningen i et utviklingsløp sammen med oss. Vi har testet ut og kvalitetsikret prosessen som i dag er unik, svært fleksibel og ikke minst effektiv. 

Softwaret brukes til bla.:

  • Leder- / organisasjonsutvikling.
  • Mål og strategi prosesser.
  • Personal- og medarbeider utvikling.

Se vår introduksjonsvideo her:

Se video om hvordan vi jobber med BRL

Jobber du med BRL og vil diskutere en digital og målbar utviklingsprosess -- ta kontakt med oss per mail/telefon.

+47 - 9280 4155