Utfordringen

Rekruttering er og vil alltid forbli en krevende jobb – både for deg som kunde, kandidat og oss som rådgivere. I skrivende stund er det kandidaters marked, dvs. de dyktigste kan velge på øverste hylle og er klar over sin markedspris.

De fleste av våre kunder har nok med seg og sitt og mange har bittert erfart at det går mye tid til CV gjennomgang, telefonintervjuer, mer eller mindre brukbare eller bortkastede møter, kandidater som ikke møter opp eller gir tilbakemeldinger osv.. Listen er lang – ofte derfor benytter man seg av en ekstern partner i prosessen. Og det er her vi kommer inn.

Vi har best erfaring i å kombinere annonsert søk med direkte søk og vi jobber tett sammen med våre kunder for å forstå selskapets forretning, kunde, marked, produkt situasjon og ikke minst hva slags type kandidat dere er på jakt etter i fht. kompetanse, erfaring, personlige egenskaper med mer.

Vårt mål er å bli en strategisk samarbeidspartner på rekruttering.

Vi er gründere selv og vet hvor kritisk viktig nøkkelpersoner er for å sikre vekst for selskapet samt hva som investorer ser etter i ditt team!

Hvordan sikrer vi rekrutteringsprosessen?

Vi jobber med kunder etter følgende modell:

 1. Avtale om rekruttering.
 2. Kravspesifikasjon.
 3. Rekrutteringsdokument.
 4. Søk.
 5. Short list møter (1-2 stk) med kunnskaps-/ferdighets-/adferds-test.
 6. Kandidat Case.
 7. Innstilte kandidater – dybde intervjuer.
 8. Referanse sjekk (minimum 3 gjerne med kunnskaps-/ferdighets test).
 9. Ansettelses kontrakt.
 10. Kandidat oppfølging (3-6-9-12 måneder etter avtale).

Pris

Vår prismodell er dynamisk og differensierer på vanskelighetsgrad eller kompleksitet samt nivå per kandidat.

Det er enklere å rekruttere til anerkjente selskaper som toner høyt på f.eks. Great Place To Work og Norsk Kundebarometer samt andre rangeringssteder.

Vi har dog en markedstilpasset fast prismodell i hht. kompleksitet og nivå per kandidat og dersom vi inngår et strategisk partnerskap med et gitt volum og tid vil prisnivået reguleres i hht. dette.

Vi jobber både med direkte Search/Headhunting og Rekruttering

Pris differensieres tilsvarende men vi er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Annonsering i Sosiale Medier, utarbeidelse til annonser, reise etc. tilkommer.

Betalings betingelser:

 • 1/3-del up-front.
 • 1/3-del ved leveranse etter punkt 5 over.
 • 1/3-del ved ansettelse av kandidat (punkt 9).

Hvorfor velge oss?

Vi er kjent for å være tett på, proaktive med 30 års erfaring fra både utvikling og trening av medarbeidere samt rekruttering på alle nivåer. Vi mener derfor vi har gode forutsetninger for å treffe rett på kandidat-søk noe referanser bekrefter.

Vi er gründere selv og vet hvor kritisk viktig nøkkelpersoner er for å sikre vekst for selskapet samt hva som investorer ser etter i ditt team!

 

Er du på jakt etter nye medarbeidere - ta kontakt med oss!

+47 - 9280 4155