FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. 

Det er totalt 17 mål og 169 delmål.

Hvordan jobber du med rapportering og utvikling av bærekraftsmål – i dag?

 • Manuelt?
 • Digitalt?

Hva tror du er mest effektivt og målbart?

Bærekraftsmål Profil

Det er ingen tvil – vi lever i 2023 og verden er digital og har et annet momentum enn bare for noen få år siden. Det betyr at du er nødt til å bruke teknologi for å løse bærekraftsmålene.

Ta deg en kikk rundt deg – hvor finnes disse digitale løsningene som gjør at du og ditt team- enkelt – kan sette opp en struktur på:

 • hvilke mål har vi og hvorfor,
 • hva som skal til for å nå målene,
 • hvem som skal gjøre hva og hvorfor,
 • hvem som skal involveres,
 • hvem som skal måle,
 • hvem som skal sikre prosessen?

Dersom du ikke har et digitalt system som strukturerer prosessen – vil det være vanskelig å implementere og måle fremgang.

Den gode nyheten” er at vi har utviklet en “digital bærekraftsmål profil” med integrerte tiltak for forbedring.

Vi har solid erfaring i å arbeide med forbedrings-prosesser med mer enn 30 års erfaring. 

Vår arbeidsmodell

Hvordan vi jobber - forbedring av bærekraftsmål

Vi er et selskap som tror på verdibasert samhandling. Vi nærmer oss vekst og utviklingsprosesser ut fra kundenes behov, og setter de i sentrum av problemene vi løser og mulighetene vi skaper.

Plan

Sammen med ditt team gjennomfører vi en evaluering av 17 bærekraftsmål. Vi identifisere nåværende prestasjonsnivå, ferdigheter og kunnskap som grunnlag for en tilpasset plan for å sikre utvikling, lønnsomhet og vekst. Sammen utarbeider vi en plan for forbedring, definerer mål, tiltak, treningsmengde (tid og dager) samt milepæler for å måle måloppnåelse. Dersom dere allerede har etablert fokusområder men mangler en automatisert prosess for forbedring, kan vi integrere målene og tiltakene i vår løsning.

Gjennomføre

Automatisert og systematisk tilnærming for å forenkle forbedrings prosessen. Vår digitale trenings- og samhandlings plattform gjør det enklere og raskere å nå vekstmål. Deltakerne mottar e-post påminnelser over dagens trening/tiltak for forbedring. Trenings Dashboardet viser enkelt dagens tiltak som åpnes ved et klikk. Trenings Biblioteket gir enkel tilgang til regjeringens og FN`s egne tiltaks forslag per bærekraftsmål. Deltakerne kan sette konkrete mål per dag samt systemet loggfører tid brukt. Avslutningsvis evaluerer deltakerne kvalitet på dagens tiltak. Dette gir god dokumentasjon for utviklings løpet samt for videre innsikt og rapportering. Implementering av tiltakene gjennomføres som en del av prosessen.

Måling

Scorecard og Performance Dashboard visualiserer prestasjoner kontra mål. Sammenlign prestasjoner på individ, team, organisatorisk nivå. Gir et godt bilde over fremgang vs mål og milepæler. Admin kan på en enkel måte justere tiltak samt alle parametre som beskrevet under planleggings fasen. Rapportering av fremgang, tiltak, loggført tid samt måloppnåelse gjennomføres på en enkel måte ved eksportering av data samt skjermbeskrivelser av de ulike funksjonenen i løsningen.

Softwaret vi bruker

Softwaret vi bruker heter “Improve”; Improve Performance Management & Training Systems (IPTS) og har vært utviklet siden 1991 med fokus på å gjøre det enklere å nå vekstmål gjennom systematisk utvikling. Historien har seg slik at vi stadig møtte de samme utfordringene til Norske og Skandinaviske ledere nemlig å kunne sikre gjennomføring, måle og følge opp av aktiviteter og tiltak som påvirket selskapets vekstmål. Vi startet med å etablere utviklingsplaner på topp-, mellomledere, medarbeidere, kunder og partnere men innså raskt at vi mistet både presisjon og momentum. Derfor utviklet vi løsningen basert på Microsoft teknologi allerede i 1995 (2 år etter internett så dagens lys). 28 år etter har mer enn 450 virksomheter brukt løsningen i et utviklingsløp sammen med oss. Vi har testet ut og kvalitetsikret prosessen som i dag er unik, svært fleksibel og ikke minst effektiv. 

Softwaret brukes til bla.:

 • Leder- / organisasjonsutvikling.
 • Mål og strategi prosesser.
 • Personal- og medarbeider utvikling.

Se vår introduksjonsvideo her:

Bærekraftsmål Profil

Vi har utviklet en digital løsning for å forbedre alle 17 bærekraftsmål – sammen med deg og ditt team vil vi sikre prosessen. Ta en kikk på vår video:

Prosessen

"Kunnskap er ferskvare - og har en tendens til å forsvinne dersom den ikke repeteres, brukes og implementeres."

Bærekraft Forum

Det er mange som savner ett digitalt sted for å dele erfaring, kunnskap, informasjon og å treffe andre som har fokus på de samme bærekraftsmålene.

Vi har en slik samhandlings- og lærings plattform der du og ditt team bla. kan melde dere inn og delta i ulike “Forum” som f.eks. “Bærekraft Forum”.

Bærekraft Forum er en lukket/privat gruppe for selskaper som aktivt jobber med FN`s Bærekrafts mål.

Hensikten er å bygge et “community” der man deler kompetanse og metoder for å finne Beste Praksis for implementering og strukturering av bærekrafts mål.

Mobil oppfølging og implementering

Det andre vi har tenkt på er å effektivisere kommunikasjonen og oppfølgingen av tiltakene. Det gjøres best i sanntid via vår kjære mobil telefon!

Forutsatt gyldig medlemskap kan du laste ned vår løsning til din iPhone eller Android.

Gjennomføring, oppfølging og implementering av bærekraftsmål på samtlige medarbeidere gjøres enklere, raskere og sikrer en målstyrt utviklingsprosess når du benytter vårt Performance Management System og mobil løsning (iPhone og Android).

Få tilstrekkelig innsikt og kontroll i sanntid, skap kollektivt engasjement, del kunnskap og motivasjon.

Prosessens ulike steg

Steg 1:

Steg 2:

 • Logg inn

Steg 3:

 • Sett opp din Personlige Profil.
 • Velg Sosiale Grupper/Forum.
 • Velg Kurs / Treningsprogram.
 • Knytt kontakt med nye relasjoner.
 • Se dine aktiviteter på din tidslinje.
 • Last opp / søk etter Video.
 • Last opp / søk etter Bilder.

Steg 4:

Velg Forum / Grupper.

 • F.eks. “Bærekraft Forum”.
 • Administrator vil sende deg en godkjenning.

Våre “Assosierte Partnere og Leverandører” vil være prosess ansvarlige for det faglige innholdet i Forumet.

Medlemmer / bedrifter oppfordres til å delta aktivt for å skape gjensidig nytteverdi og kan også få utdelt et eget fagområde.

Det vil bli avholdt både Webinar, Seminarer og Kurs/Treningsprogram innenfor ulike områder.

Steg 5:

 • Er du medlem i “Bærekraft Forum” vil nyheter og diskusjoner innen ulike Bærekraftsmål knyttet til forumet ligge der og blir sendt til deg som “Push-Varsler”.
 • Du kan når som helst søke eller dele informasjon eller nyheter med plattformens medlemmer.

Steg 6:

Her vil du få en totaloversikt over Forumet slik at det blir enkelt for deg å søke etter informasjon:

 • Antall medlemmer.
 • Innlegg.
 • Diskusjoner.
 • Bilder.
 • Video.
 • Dokumenter.
 • Send Meldinger.
 • Send invitasjoner.
 • Innstillinger.

Trenger du hjelp til å digitalisere utviklingen av bærekraftsmål?

+47 - 9280 4155