Prosessbasert og målbar utvikling

Styreutvikling handler om å evaluere styrets sammensetning, kartlegge sterke og svake sider i teamet, definere mål for forbedring, iverksette tiltak, måle resultatoppnåelse samt implementere forbedring.

Det handler i det store bilde om å definere styrets ståsted i fht. selskapets mål og ambisjoner samt å etablere en sikker plan med stegvis resultatutvikling. Ditt styre er unikt - derfor fungerer ikke standariserte prosesser - det er kun skreddersøm som fungerer.

Ronny A. Nilsen

Ronny er daglig leder og gründer av Improve og er kjent for å gjøre en grundig jobb i å forstå oppdragsgivers virksomhet, dens styrker og utfordringer samt å definere konkrete mål og resultat forventninger.

Ronny er en entusiastisk og engasjerende trener som tilpasser seg fort forsamlingen og skaper tillit samt lyst til å bidra til forbedrings prosessen. Målbare resultater i et forpliktende partnerskap er hans varemerke etter mer enn 35 år i konsulentbransjen. Mitt mål er å sikre at du får den beste rådgivningen for ditt prosjekt og jeg byr gjerne på en gratis 30 minutters samtale. Ser frem mot vår prat!

Referanser (utvalg av 450 + kunder)

Sett fart på utvikling av ditt styre med oss

Tilpasset. Effektivt. Målbart. Systematisk.

Styreevaluering

Første steg i en forbedrings prosess handler om å evaluere vårt ståsted; hvor er våre styrker, svakheter i fht. styrets sammensetning av kompetanse, erfaring, roller, kjønn, vår struktur, kommunikasjon, samhandling med mer.

Styre kompetanse

Styre kompetanse er et fag som består av din formal-kompetanse/utdanning, yrkes erfaring, personlige egenskaper, styre sertifiseringer, erfaring i ulike styrer og selskaps faser med mer.

Fokusert Strategi

Fokuserte Strategier er prioriterte og smarte veivalg som sikrer styrets mål. Gjennom Improve Performance setter vi definerte mål og tiltak som følges opp og måles ved gitte milepæler.

Økt lønnsomhet og vekst

Definerte nøkkeltall (KPI`er og OKR) setter retning for utvikling og mål- samt resultatoppnåelse.

Support

Underveis i prosesser er vi tilgjengelig både på mail, telefon, sms, digitale og fysiske møter slik at du til enhver tid får den oppfølgingen vi har avtalt i prosessen.

Forum

I vår plattform vil du kunne møte andre ledere, diskutere ulike utfordringer i lederrollen, få nyttige råd og tips samt kunne bygge nettverk med andre som kjenner seg igjen i din rolle som leder.

Hvordan hjelper vi deg med å nå Styrets mål?

"Det er ingen tilfeldighet å skape målbar og bærekraftig endring. Det er som i idretten; du må vite hvorfor du skal gjennomføre en endring, hva du skal oppnå og hvordan du skal oppnå dette. Dette hjelper vi deg med. I Improve jobber vi med både tidlig fase- og vekstselskaper, store og små i alle bransjer. Vi har erfarne konsulenter som sammen vil kunne dekke ditt styre utviklings behov enten du trenger en styre portal, et styre kurs, rekruttering av ny styreleder, nye styremedlemmer så har vi dette på plass i vår plattform."

01
Styre Portal + Styre evaluering

Det første vi anbefaler at dere gjør er å kjøpe et medlemskap i Orgbrains styreportal. Dette vil gi dere en god struktur for å utvikle styret. Der inne ligger også styreevaluerings profilen vi skal benytte for å jobbe med systematisk utvikling av ditt styre. Vi gjennomfører deretter en styre evaluering basert på 43 ferdigheter. Gjennomføringen kan enten foretas individuelt med hvert styremedlem eller samlet som en team oppgave.

02
Utviklingsplan

Sammen definerer vi en utviklingsplan med definerte mål, tiltak og milepæler som sikrer en målbar utviklingsprosess.

03
Systematisk gjennomføring

Systematisk gjennomføring av tiltak mellom vært styremøte sikres gjennom vårt Performance Management System. Invitasjon til å gjennomføre dagens forbedringstiltak sendes enkelt via SMS/Mail til styrets trenings-dashboard. Tiltaket startes og fører styret til vår digitale treningsdagbok. Her ligger spesifikke forbedringstiltak basert på hvilket tema som skal forbedres. F.eks. om dere skal forbedre "kvalitet i styremøter";, så kan deltakerne se videoer, lese dokumenter, høre på podcaster i fht. forbedrings tips. Loggføring av tid brukt på tiltaket genereres automatisk. Refleksjon og evaluering av dagens tiltak ivaretar læring, refleksjon og next step.

04
Evaluering

Utviklingsplanen definerer milepæler som måler resultatoppnåelse. Disse milepælene kan settes opp helt i tråd med ditt utviklingsløp. Vårt Performance Dashboard visualiserer resultatoppnåelse mot mål per milepæl med ulike design varianter; speedometer, grafer, linjediagram. I tillegg kan du sammenligne tidligere milepæler mot siste samt på en enkel måte få et innblikk i fremgangsprosent.

Systematisk utvikling skaper målbare resultater

Målgruppen vi jobber med
Større virksomheter
Startups & Scaleups
SMEs
Non-profit
Medarbeidere & Team

Program Detaljer

Styreutvikling er et utviklingsprogram for dere som har en aktiv rolle i et styre. Programmet går over 3 måneder med 5 samlinger a 2 timer. Dere vil jobbe med både egne/individuelle samt teambaserte utviklingsområder og vil kunne sparre med andre ledere i vår samhandlings portal under "Styre Forum".
Der vil dere knytte nye kontakter samt teste ut samt få tilbakemelding på den praktiske gjennomføring av prosessen.

01

Styre Profil

Vi innleder til prosessen og går igjennom profilens 43 ferdigheter fordelt på 7 hovedtemaer som listet under.
Vi benytter Orgbrain`s styreevaluerings profil gjennom deres Styreportal.

Vi prioriterer 3 sterke og 3 svake områder, setter mål, tiltak, treningsfrekvens samt milepæler for å måle resultatoppnåelse.

1). Virksomheten:

Innledningsspørsmål om virksomheten og forventningsavklaring

2). Styrekollegiet:

Tar for seg hvordan styret fungerer sammen

3). Styremøter:

Tar for seg gjennomføring av styremøter

4). Styrets leder:

Tar for seg hvordan styrets leder fungerer i sin rolle

5). Daglig leder:

Tar for seg hvordan daglig leder fungerer i sin rolle

6). Meg selv i styret:

Tar for seg din rolle i styret

7). Totalvurdering av styret:

Gir en pekepinn på hvor godt styret fungerer

02

Styre Forum

Deltakerne blir registert i vår digitale samhandlings plattform under "Styre Forum". Vi setter opp en plan for jevnlige status møter digitalt via Zoom og diskuterer ulike temaer, utfordringer, tiltak etc. underveis innen i vårt private Styre Forum for selskapet. Deltakerne kan også bli medlem i plattformens generelle "Styre Forum" der man treffer andre styreledere og kan diskutere og dele erfaring med disse.

03

Måling av resultat oppnåelse

Dette er en 90 dagers trenings prosess der vi legger opp til 3 milepæler à 4 uker. Du vil motta en mail/sms der du skal evaluere mål- og resultatoppnåelse samt legge inn hvilke tiltak som er utført. Den digitale treningsdagboken vil være til stor hjelp for å dokumentere dine treninger samt evalueringer av disse.

  • Dashboard; visuell beskrivelse av måloppnåelse
  • Scorecard; analytisk vurdering av måloppnåelse

04

Implementering i hverdagen

Hele prosessen har et hovedfokus; å implementere treningen og fremgangen inn i din leder hverdag. Da er det smart at du involverer dine medarbeidere inn i din utviklingsprosess og at du er åpen for innspill slik at de vet hvorfor, hva og hvordan du implementerer tiltakene.

  • Fokusområder
  • Hvorfor. Hva. Hvordan.
  • Støtte. tilbakemelding.

Hva sier tidligere kunder av Improve

Mobil oppfølging av styrets utvikling er svært effektivt

Sikrer innsikt og motivasjon 24/7

Ronny Nilsen jobbet som konsulent på fast, ukentlig basis for Gule Sider i perioden høst 2013 til vår 2014 i forhold til å: - Bidra til kvalitetssikring av salgsprosess - i alle faser; før/under/etter møte/tlf.samtale, samt operativ oppfølging gjennom sammøter og samlytt. - Bidra med feedback og coaching av både tlf. og feltapparat - Bidra til å sette mål på aktivitet, samt styring og oppfølging av dette. - Bidra til utvikling, bevisstgjøring og tydeliggjøring av ønsket kultur og verdier Opplevde Ronny som engasjert og profesjonell, en som er til å stole på, og som gjennom god rolleforståelse og helhetstenk bidro sterkt til ønsket utvikling for oppdragsgiver. I tillegg var han god til å tilpasse seg til, og snakket godt med, alle nivåer i organisasjonen. Ronny får de beste skussmål og anbefalinger.
I have worked with Ronny on several projects and it is a gift - every time! He is one of the most creative and inspiring persons I have ever met. I always go away richer and with a wider perspective on things. I am proud to call him my Mentor!
Som strategirådgiver for Improve Performance International AS har jeg blitt godt kjent med Ronny A. Nilsen. Han imponerer med sin strukturerte tilnærming til arbeidsoppgaver og enorm arbeidskapasitet. Ronny ser utfordringer, går løs på de og får tingene gjort. Jeg opplever han som en svært kunnskapsrik mann med et bredt kontaktnett og gode forutsetninger for å lykkes med sitt prosjekt. Ronny er en klok, pragmatisk mann som med smittende humor og stor energi har vært en sann fornøyelse å jobbe med.
Ronny utviklet, gjennomførte og fulgte opp vårt forhandlerutviklings program i hele 5 år med strålende resultater! Fra 8 plass på Norsk Kundebarometer (BI) i 2007 til #1 plassen i 2009, 2010, 2011 og 2013 (bransje). Nordic # 1 Strategi; Kundefokus. Trening i system. Fokus på å skape en vinnerkultur med måling av viktige KPI`er. Kontinuerlig utvikling (Kartlegge – Trening – Forankre – Måle – Trene) Deltakere; Toppleder – Mellomleder – Salgsavd – Ettermarkedet
Ronny er en resultatorientert, sterk og tydelig leder. Han lever ut fra definerte verdier, er uredd og opptatt av kvalitet og målbare resultater i leveransene til kundene. Ronny er engasjert og smittende entusiastisk, og har vinnerskalle med utholdenhet. Målbarhetsverktøy med hans salg, kommunikasjon og ledertreningferdigheter, blir en unik kombinasjon. Ronny ser deg og inspirerer til utvikling.
Ronny A. er en dyktig og motiverende person med bakgrunn i egen salgs- og forretningserfaring samt idrettsbakgrunn. Ut fra egen erfaring har han etablert et konsept innenfor salgstrening og coaching av resultatorienterte bedrifter som er systematisk og støttende for de som benytter han. I Phonect var han til god hjelp både i å identifisere kandidater, og ikke minst i å trene salgspersonellet i møtebooking og salgsargumentasjon. Han bidro også til å motivere og systematisere mine medarbeideres arbeidsmetodikk innenfor salgsfaget slik at effektiviteten økte. Undertegnede kan anbefale Ronny A. Nilsen til nettopp dette.

Sett fart på styrets utvikling og sikre vekst sammen med oss

Grip denne sjansen og ta kontakt for et møte!

La oss ta ditt styre til neste nivå
- ta kontakt med oss!

+47 - 9280 4155