Våre styringsparametre

Hva vi tror på - og lever etter

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling gjennom bedre virksomhetsutvikling.
Å utvikle en bedrift er som i toppidrett; det handler om å prestere på sitt beste – hver dag.
Vi har fokus på hva som påvirker prestasjoner og resultater
og er rimelig gode på å sikre at en god plan er en viktig forutsetning for å lykkes med forbedrings tiltakene.
Og evnen til å forbedre prestasjoner er igjen avhengig av
gode og presise metoder for å måle samt følge opp tiltakene.
Når alt dette er på plass og tilpasset den enkelte; da skapes gode resultater!
Dette har vi jobbet med i mer enn 30 år – og vi fant ut at det var viktig å ha presisjon i målstyrings-arbeidet og var den første som tok dette på alvor og utviklet vårt første Software allerede i 1995 i samarbeide med Microsoft og resultat forbedringen er implementert i mer enn 500 virksomheter frem til i dag.
All kunnskap, erfaring og “Beste Praksis” fra disse prosessene legger vi inn i vår vekst-plattform for å sikre at du får et optimalt grunnlag for å lykkes.
Vi håper vi får anledning til å jobbe med deg.

Purpose

70-80% av globale endringsprosesser - mislykkes. Vår ambisjon er å sikre vekst på en raskere og mer effektiv måte.

Forretningside

Vi sikrer målbar vekst og utvikling gjennom effektive metoder - som virker!

Visjon

Konkurransekraft i verdensklasse sikrer globale gjennombrudd.

Vår arbeidsmodell

Hvordan vi jobber - målbar resultatutvikling

Vi er et selskap som tror på verdibasert samhandling. Vi nærmer oss vekst og utviklingsprosesser ut fra kundenes behov, og setter de i sentrum av problemene vi løser og mulighetene vi skaper.

Plan

Identifisere nåværende prestasjonsnivå, ferdigheter og kunnskap som grunnlag for en tilpasset plan for å sikre utvikling, lønnsomhet og vekst.

Gjennomføring

Automatisert og systematisk tilnærming for å forenkle din forbedringsprosess. Vår digitale trenings- og samhandlings plattform gjør det enklere og raskere å nå vekstmål.

Måling

Scorecard og Performance Dashboard visualiserer prestasjoner kontra mål. Sammenlign prestasjoner på individ, team, organisatorisk nivå.

VÅRT KUNDELØFTE

Vi sikrer din vekst
gjennom vår samlede kompetanse, metodikk
og samhandlings plattform.

101

MEDLEMMER

22

KONSULENTER OG RÅDGIVERE

30

SNITT MINUTTER TIL KONTAKT

9

FERDIGE PROSJEKTER

Vi bistår deg med å sikre din konkurranseevne og vekstmål - i dag og i fremtiden!

Willy Ljøsne

CN Leadership Services

Strategic partner I Success results through people development strategies for CEOs and Founders I Long term partnership I 100 % Guarantee ROI a minimum of 1:5.
Thomas Evensen

Orgbrain

Digital styreportal og styrekurs

Vil du sikre vekst for ditt selskap - ta kontakt!

+47 - 9280 4155