Målstyring og resultatutvikling

Med oss kan du sikre bedriftens vekst gjennom å strukturere utviklingsprosesser i ditt selskap.

Vi samkjører målbare handlinger og utviklingsprosesser på organisasjon, team, medarbeidere, kunder og partnere – et arbeide som ofte ikke er en enkel jobb.

Med Improve blir det litt enklere – og langt mer effektivt!

  • kontroll på de viktigste fokusområdene som sikrer bedriftens resultater!
  • God planlegging av utviklingsprosesser starter med en grundig avsjekk på styrker og svakheter fulgt opp med en klar planhvorfor man skal gjennomføre prosessen, hva man skal oppnå og hvordan.
  • Vår digitale trenings plattform sikrer individuell- og teambaserte utviklingsplaner som måler tid og effekt.
  • Vårt digitale Dashboard visualiserer målopppnåelse, progresjon samt gjør deg i stand til på en enkel måte sammenligne tidligere milepæls prestasjoner opp mot dagens. Du kan enkelt også sammenligne en medarbeiders prestasjoner opp mot en kollega og å definere hvor de kan utfylle hverandre i fht. kompetanse eller performance. Det gjør det enklere for deg som leder å utføre person- og adferds tilpasset Coaching. 

Improve Performance Systems

“En godt planlagt resultatstyringsprosess vil øke resultatet og engasjementet hos den enkelte medarbeider noe som er helt avgjørende for enhver forbedrings prosess i ethvert selskap.

Improve Performance Management System er et nettbasert resultatstyrings verktøy for å; analysere, måle, sammenligne og visualisere bedrifter så vel som individuelle ytelser i sanntid.

Human kapitalen er bedriftens viktigste ressurs og skiller din bedrift fra konkurrentene. Det er også en organisasjons største investering i de fleste tilfeller.

Systematisk utvikling av team og medarbeidere krever et solid system som kan håndtere alle ulike aspekter ved en slik prosess. Tenk bare på hvor store ulikheter det finnes i vår personlighet, kompetanse, erfaring for ikke å snakke om hva som driver ulike menneskers motivasjon.

Derfor har vi siden 1991 jobbet med tilpassede prosesser fordi ingen virksomhet er lik. Derfor er vi også takknemlig for å ha utviklet programvare for å hjelpe oss å styre utviklingsprosesser på en smartere måte”.

Samhandlings- og lærings plattform

“På “Improve Startups community Platform” kobler vi bedriftsledere og grunnleggere sammen med et økosystem av kunnskapsrike ressurser.

Møt andre grunnleggere og bli med i vårt “Gründer Forum” og møt likesinnede som bygger et produkt i verdensklasse – akkurat som deg!

Møt andre ledere og lær om hvordan de utvikler sitt eget selskap, deres go-to-market-strategier og øk nettverket ditt.

På plattformen vår sørger vi for at vi har rekruttert noen av de flinkeste hodene og står til tjeneste for deg, minutter unna, noe som muliggjør en online-bestillingstjeneste. Du trenger ikke å søke etter andre – de er allerede her!”

Digital og fysisk Læring

“Ville ikke vært bra om du kunne lære deg lederegenskaper mens bedriften din vokser?

Lær hvordan du kan forbedre salgsferdighetene dine og lukke og sikre flere avtaler?

Hva med teamet ditt; er de et team med høy ytelse eller er de for opptatt med å jobbe med sine egne daglige oppgaver?

Hos Improve Startups kan du registrere deg og delta på nettkursene når du har tid.”

Trenings Filosofien

“Dine utfordringer, dine behov, dine muligheter og situasjonen du er i er vårt hovedfokus for å tilpasse løsningen optimalt. Vi går ikke for den nest beste løsningen – og vi tror ikke det finnes en “rask løsning” for å skape et bærekraftig resultat. Bare det beste er godt nok og vi lever faktisk av å kunne dokumentere målbar effekt.

Vi tror på samarbeid og vår tilnærming vil alltid være basert på dine spesifikke behov som er kjente eller ukjente og basert på dette skreddersys et skreddersydd program for deg. Vi mener videre at de beste produktene og tjenestene er de som utvikles nærmest hverdagen til brukerne.

Vi er Gründere selv og vet hva som kreves.

Vi tar oss tilstrekkelig tid til å forstå utfordringer og muligheter, og vi jobber iterativt ved å sette mål, strategier og handlinger inn i et system som sikrer effekt.”

Behov for et Performance Management System? Ta kontakt!

+47 - 9280 4155