Rådgivende salg gir en kraftig struktur for en vellykket, behovs basert salgsprosess.

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med rådgivende salg:
 • Å heve kvaliteten på salgs samtaler med kundene dine for å gjøre de mer produktive
 • Selgere må være godt nok forberedt for å presentere verdi i samtalen med innkjøpere eller beslutningstagere
 • Å søke etter kundens behov og knytte disse behovene på en overbevisende måte til løsningene dine
 • Å løse motforestillinger og motstand på en kunde fokusert måte
 • Lukking av salget på en effektiv måte for å komme videre
 • Improve Startups rådgivende salgs ferdigheter hjelper selgere til å utføre salgs samtaler effektivt

Improve Startups treninger knyttet til rådgivende salgs ferdigheter er en  grundig prosess som fokuserer på nytteverdien og effektiviteten i salgssamtalen.

Deltakere vil få en grundig metode i hvorfor man skal gjennomføre salgs metodikken på denne strukturerte måten, hva man oppnår og hvordan man praktisk gjennomfører metoden.

Programmet gir deltakerne to “salgs metoder” eller verktøy.

 1. “Rammeverk” for Rådgivende Salg. 
 2. Seks Kritiske Ferdigheter for å lykkes med rådgivende salg. 

Begge metodene sikrer at selgere på alle nivåer kan utføre salgs samtaler og salgs besøk mer effektivt.

Rådgivende Salg Rammeverk gir selgere en svært effektiv prosess for å føre en effektiv salgs dialog.

De seks kritiske ferdighetene gir påfyll og inspirasjon samt støtter støtter opp under rammeverket, og gir selgere muligheten til å utnytte deres tekniske dyktighet og ferdigheter samt bruke alle tilgjengelige salgs egenskaper for å åpne flere dører, forstå og å definere kundens behov og lukke/”Close” flere tilbud og derved øke salget.

Noen målbare resultater du kan forvente:

 • Dramatisk forbedre kvaliteten på salgs samtaler ved å forstå hvordan salgssamtaler kan bygges opp på en mer effektiv måte.
 • Få økte salgsinntekter gjennom høyere kvalitet i salgsarbeidet.
 • Økt kundetilfredshet basert på målbar verdi og kundeorientering.

Mål

Ta utgangspunkt i den mest kritiske ferdigheten i enhver i organisasjonen som hver selger har felles – kommunikasjon – og legg til en konsultativ eller rådgivende prosess, med et tilpasset og forståelig språk og med en struktur for å sikre kundeverdi; og du har en slags “oppskrift” på en svært effektiv salgsprosess som tar utgangspunkt i kundens behov!

 • Utvikle ferdigheter i å bygge “rapport/speiling” under salgssamtalen som oppmuntrer kunder til mer åpen og ærlig dialog for å dele informasjon om deres behov, konkurrenter, priser, beslutnings kriterier og annen informasjon som er viktig for å vinne kundens tillit og derved også få salget.
 • Gjennomføre en målstyrt og kunde fokusert salgsstrategi for mer effektivt å avdekke kundebehov.
 • Bruk en fire-trinns-modell for å avdekke samt behandle eventuelle innvendinger.

Målgruppen

I likhet med alle Improve Startups salgstrenings programmer er innhold for rådgivende salgstrening svært tilpasset til alle nivåer, fra nye til erfarne selgere, deres ledere og øvrig ledelse som ønsker å lære seg rådgivende salg.

Gjennomføring av prosessen

Programmet er svært praktisk, målbart, tilpasset og prosess orientert og vi bruker ulike former for trening med en god blanding av teori og praktiske, daglige treninger.

Sammen med styringsgruppen diskuterer vi best egnet treningsmetode:

Gjennom en 2 x 2 dagers fysisk trening enten hos dere eller på et konferansested, online/digital trening og samhandling i private “Salgs Forum” i vår digitale plattform, en-til-en-coaching eller webinar; et bredt utvalg av relevante øvelser og støttemateriell for å bygge inn og opprettholde læring er også tilgjengelig.

Vi garanterer faktisk en målbar utviklingsprosess.

Vi benytter Improve Performance Systems til å automatisere, måle og følge opp treningsprogrammet via online trenings dashboard, treningsdagbøker samt Dashboard som visualiserer måloppnåelse.

 

Rådgivende salgstrening