Velg Riktig Medlemskap

PLUS - PRO - PREMIUM

5/5
5/5
5/5
5/5

STARTUP-medlemskap er et medlemskap for bedrifter i tidlig fase som ønsker å være medlem av en plattform der andre gründere er til stede. Som trenger personlig og faglig påfyll. Som trenger å komme i kontakt med profesjonelle rådgivere, investorer og ønsker å dele og få informasjon om temaer som sikrer vekst.

SCALEUP-medlemskap er et medlemskap for vekstbedrifter som ønsker tilgang til vekstkapital og kompetanse for å sikre videre vekst. Som aktivt søker å utvide nettverksbygging og relasjonsbygging. Som søker nye innspill fra erfarne gründere og rådgivere om tiltak som sikrer vekst. Rekruttering av nye medarbeidere.

INVESTOR-medlemskap er for investorer som aktivt ønsker å investere i Startups eller Scaleups. Vi skiller investorer i ulike kategorier som; type investor, aktivt/passivt eierskap, selskapets modenhetsfaser (pre-seed, seed, serie a/b/c), selskapsnæringer, investeringsstørrelser, int. Nettverk….

ASSOSIERT PARTNER-medlemskap er for rådgivere som besitter tilstrekkelig utdanning, kunnskap og erfaring og, etter en strukturert tilnærming, er i stand til å sikre vekst for ambisiøse Startups og Scaleups. Tilgang etter avtale til vår plattform for læring og samhandling samt resultatstyringssystemet.