Trenger DU kapital?

Start video

Hvordan kapitalinnhenting fungerer

Improve Startups fungerer som “Brobyggere til Investorer og Finansieringskilder“, noe som betyr at vi ikke tar oss av de faktiske penge transaksjonene, men hovedsakelig jobber som rådgivere og nettverks byggere. Vi fokuserer vårt arbeid mot å analysere og finne den rette investor partneren for deg. Slik jobber vi:

business-concept-PZQ58JG.jpg

Hvor modent er ditt selskap?

Modenhets Profil Analyse er en svært effektiv analyse av selskapets styrker og forbedringsområder som grunnlag for en målstyrt utviklingsprosess (kompetanseutvikling) eller den kan utmerket også brukes som underlag i forbindelse med en emisjon (kapital). 

Basert på resultater og funn fra vår markedsavklaringsfase gjennomført Nov 2020 til mars 2021 (SSB, Menon, Innovasjon Norge, CB Insights samt 60 dybdeintervjuer) avdekket vi 7 hovedområder som årsaker til at 80% av Startups ikke lykkes eller lykkes i løpet av de fem første driftsår.

  1. Human Kapitalen.
  2. Organisasjonen.
  3. Kunder.
  4. Produkt.
  5. Salg.
  6. Digital markedsføring.
  7. Finansiering.

Dette er også hovedpunktene investorer spør etter for å vurdere risikoen i ditt selskap.

Basert på en analyse av selskapet sammen med eiere, styre, advisory board; utarbeides en grundig rapport (25 sider) som vedlegges din Pitch Deck. Dette skaper oppmerksomhet og interesse hos investorer som får et reelt bilde av “rikets tilstand” samt at du skiller deg ut blandt andre prosjekter.

Se vår Video

Start video

Modenhets Profil Visualisering

Beskrivelse av prosessen

Kontrakt – oppdragsavtale

Vi avtaler en egen finansieringskontrakt, diskuterer og blir enige om vilkår, veikart, finansieringsbehov, investorer etc.

Modenhets Profil Analyse

Hvor “moden og investorklar” er din bedrift? Vi vil foreta en vurdering med dine ledere, styre, rådgivende styre, aksjonærer, evaluere, analysere og definere din bedrifts sterke og svake områder samt plan for utvikling. Vår 25 siders rapport forteller dine investorer om bedriftens nå-situasjon, noe som fremskynder finansierings prosessen.

Vi inviterer også interessenter og investorer til å bli med i vårt Performance Management and Training System for å følge opp bedriftens fremgang i sanntid. På denne måten bygges innsikt, forståelse og tillit mellom investor og bedriftens ledelse.

Søk

Basert på definert “Investorprofil” begynner vi å søke i våre egne og eksterne databaser, sosiale medier, nettverk.

Kvalifisert liste – innledende møter

En nøye utvalgt kvalifisert liste over investorer presenteres og avtales med deg før første kontakt/innledende møter (e-post, telefon, digitale/fysiske møter).

Kvalifisering – innstilling av investorer

Kvalifiserte investorer introduseres. Møter planlegges og gjennomføres – begge veier. Produkt. Marked. Konkurrenter. Budsjett. Strategier. Verdivurdering.

Videre prosess

Avslutning av finansierings-kampanjen. Partnere inngår videre avtaler.

Våre Mål

Bygg

Bygg

Vi gjør deg "investorklar" og øker din Pitch Deck og Modenhets Profil
Vekst

Vekst

Målstyrt utvikling som sikrer vekst på definerte fokusområder
Skalering

Skalering

Vekst & Lønnsomhet Kontinuerlig forbedring (Lean) Læring & Relasjoner

Trenger du kapital - ta kontakt med oss?

+47 - 9280 4155