Plattform Moduler

Velg de modulene du trenger for å sikre vekst!

CHAT

Chat med medlemmer i sanntid. Send direkte kontakt forespørsler, inviter inn til Forum og Sosiale Grupper for å dele erfaring, skape ny innsikt og kunnskap, sett opp video konferanser og Webinarer med integrert Zoom løsning.

Profiler

Vi setter opp din bedriftsprofil og person profil som gjør deg synlig ut mot medlemmer i plattformen. Er du rådgiver; bruk plattformen til å markedsføre dine tjenester - også mot vår konsulent-pool av partnere og leverandører.

Booking Modul

Avansert booking-modul som gjør det enkelt for medlemmer å knytte kontakt og booke møter i fht. ulike tjenester. Er du rådgiver vil dine tjenester enkelt være tilgjengelig.

Dashboard

Coaching Dashboard for å visualisere måloppnåelse, progresjon og utvikling. et fantastisk hjelpemiddel til å skape dialog og forståelse. Systematisk trening på toppnivå!

Nyhetskanal

Avansert nyhetskanal som gjør det enkelt å dele og søke etter informasjon. Legg ut relevante artikler og informasjon i vår nasjonale plattform, direkte mot enkelt medlemmer, grupper, forum og du kan legge ved video, bilder, dokumenter!

Samhandling

Plattformen er godt egnet til å skape kollektiv samhandling og læring på en effektiv og smidig måte. Dedikert bruker-plattform for dine tjenester og prosjekter.

Bruker Struktur

Bruker rolle struktur fordelt på organisasjon / team / individnivå samt rolle definisjon og avgrensning i henhold til GDPR.

Betalingssystem

Fakturering og økonomisk oversikt over inntekter og utgifter.

LMS

Implementere og planlegge digitale e-læringsmoduler med kunnskapstester og vitnemål/diplomer.

Global Plattform

Bli en del av vårt globale nettsamfunn for konsulenter/ rådgivere/ investorer/hubber og klynger. Her skal det etableres nye relasjoner på et nasjonalt og internasjonalt nivå.

Video opptak

Ta opp coachingsamtalene dine på video og del dem med brukerne dine.

Salgskanal

Er du rådgiver, Coach, konsulent så kan du utvikle, selge og markedsføre dine tjenester digitalt. Du kan gjennomføre Kurs, Webinarer eller etablere Forum for læring og relasjonsbygging. Mulighetene er mange!

Trenings Bibliotek

Avansert Trenings Bibliotek for å systematisere samt kvalitetssikre treninger og oppgaver.

Trenings Dagbok

Digital Trenings Dagbok som gjør det super enkelt for deg å finne, gjennomføre, logge tiltak.

Påminnelser

SMS / e-postpåminnelser i henhold til deltakernes treningsøkter

Profiler

Avansert profil-system for bevisstgjøring av styrker/områder for forbedring i ferdigheter, kunnskap, holdninger, atferd. Bærekraftsmål. Business Readiness Level. Modenhets Profil Analyse. Ledelse.

Forbedrings Plan

Digital plan for definering av fokusområder, mål, tiltak, milepæler for evaluering av prestasjoner og resultater. Sikrer fokus og struktur på gjennomføring av forbedringstiltak og som måles gjennom milepæler.

Scorecard

Digitalt styringskort som ivaretar vurdering og analyse av prestasjoner på organisasjons-, team-, individnivå.
Gir en enkel og konkret oversikt over prestasjoner samt sammenligner mål mot faktiske prestasjoner.

Forum

Etablere åpne/lukkede grupper/fora for å sikre samarbeid, læring, beste praksis og kompetansedeling. Er spesielt viktig etter gjennomføte Webinar eller Kurs for å sikre at kunnskapen ikke mistes men holdes vedlike.

Webinar

Plattformen har integrert en fullverdig Webinar modul som gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre samt følge opp selskapets Webinarer. Inviter brukere til digitale webinarer eller fysiske seminarer og koble relasjoner og ny kunnskap.

Blogg

Del kunnskap og inspirasjon gjennom nyhetsbrev og blogger og hold deg oppdatert på ny kunnskap gjennom medlemmer av portalen.

Dine behov er unike - la oss sammen finne det du trenger - ta kontakt med oss enten per mobil eller mail!

+47 - 9280 4155